Category archives for том XI

ПРАВОМОЩИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ И НА СЪДА ПРИ ЗАДЪРЖАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 Предпоставки за задържане при незаконен престой. Форма на административните актове. Обхват на съдебния контрол   (Решение на Съда на ЕС по дело C‑146/14 PPU, Mahdi) Пламена Славова[1]   ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата статия разглежда решение на Съда на Европейския съюз (СЕС), постановено по повод на преюдициално запитване, отправено от Административен съд – София град (АССГ). С него се […]