Tag archives for Върховен административен съд

Дело C-224/16, АЕБТРИ

Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Преюдициално запитване, отправено на 20 април 2016 г. Страни в главното производство Жалбоподател: Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) Ответник: Началник на Митница Бургас, като правоприемник на Митница Свиленград Преюдициални въпроси Компетентен ли е Съдът, с цел предотвратяване на противоречиви съдебни решения, да тълкува, по обвързващ […]

Дело C-132/16, Ибердрола Инмобилария Риъл Естейт Инвестмънтс

Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Преюдициално запитване, отправено на 1 март 2016 г. Страни в главното производство Жалбоподател: Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – София Ответник: „Ибердрола Инмобилария Риъл Естейт Инвестмънтс” ЕООД Преюдициални въпроси Чл. 26, (1), буква б), чл. 168, буква а) и чл. 176 от [Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември […]

ДЕЛО C-406/15, МИЛКОВА/ИД НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Преюдициално запитване, отправено на 27 юли 2015 г. Страни в главното производство Жалбоподател: г-жа Милкова Ответник: ИД на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол Преюдициални въпроси Член 5, т. 2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания на Организацията на обединените нации разрешава ли нормативно установена от държавите членки […]

Дело C-306/14, Директор на Агенция „Митници“/„Биовет“ АД

Запитваща юрисдикция Върховен административен съд   Преюдициално запитване, отправено на 25 юни 2014 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: Директор на Агенция „Митници“ Ответник: „ Биовет“ АД   Преюдициални въпроси   Какъв смисъл е вложен в понятието „производствен процес“ в разпоредбата на член 27, параграф 2, б. „г“ от Директива 92/83/ЕИО (1) на Съвета […]

Дело C-185/14, “Изипей” АД / Министерски съвет

Преюдициално запитване, отправено на 14 април 2014 г.   Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Страни в главното производство Жалбоподател: “Изипей” АД и “Финанс инженеринг” АД Ответник: Министерски съвет Преюдициални въпроси   Следва ли пощенска услуга, като услугата по извършване на пощенски паричен превод на суми от подателя, който в случая е Държавата, до получателя – […]

Дело C-111/14, „ГСТ-Сървиз АГ Германия“/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при Централно управление на НАП

Преюдициално запитване, отправено на 7 март 2014 г.   Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Страни в главното производство Жалбоподател: „ГСТ-Сървиз АГ Германия“ Ответник: Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при Централно управление на НАП Преюдициални въпроси   Разпоредбата на чл. 193 от Директива 2006/112/ЕО трябва ли да се тълкува в смисъл, че ДДС […]

Дело C-19/12, “Ефир” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив

Преюдициално запитване, отправено на 16 януари 2012 година.   Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Страни в главното производство Жалбоподател: “Ефир” ООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив Преюдициални въпроси   1.    Следва ли разпоредбите на чл.62, параграфи 1 и 2 на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно […]

Дело C-549/11, Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Бургас / “Орфей България” ЕООД

Преюдициално запитване, отправено на 2-ри ноември 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Върховен административен съд   Страни в главното производство: Жалбоподател: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Бургас Ответник: “Орфей България” ЕООД   Преюдициални въпроси: 1. Трябва ли чл. 63 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на […]

Дело C-284/11, “ЕМС България ТРАНСПОРТ” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите

Преюдициално запитване, отправено на 8-ми юни 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Върховен административен съд   Страни в главното производство: Жалбоподател: “ЕМС България ТРАНСПОРТ” ООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси: 1. Член 179, ал.1, член 180 и член […]

Дело C-339/10, Естов и др. / Министерски съвет на Република България

Преюдициално запитване, отправено на 14-ти юни 2010 година   Запитваща юрисдикция Върховен административен съд – България Страни в главното производство Жалбоподател: Красимир Аспарухов Естов, Моника Люсиен Иванова, „Кемко Интереншънъл“ ЕАД Ответник: Министерски съвет на Република България Преюдициални въпроси 1)      Допустима ли е възможността за изключване на предвидения в чл. 47 от Хартата […] съдебен контрол над административните […]

Дело C-546/09, “Аурубис България” АД / Началник на Митница – София

Преюдициално запитване отправено на 23 декември 2009 г. Запитваща юрисдикция Върховен административен съд   Страни в главното производство   Ищец: “Аурубис България” АД Ответник: Началник на Митница – София   Преюдициални въпроси Следва ли разпоредбата на чл. 232, пар. 1, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на […]

Дело C-2/09, Петър Димитров Калинчев / Регионална Митническа Дирекция – Пловдив

Преюдициално запитване, отправено от Върховен Административен Съд на 06-ти януари 2009 г.   Запитваща юрисдикция   Върховен Административен Съд     Страни в главното производство   Ищец: Петър Димитров Калинчев Ответник: Регионална Митническа Дирекция – Пловдив     Преюдициални въпроси Чл. 3, параграф 3 от Директива 92/12/ЕИО1 на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно общия режим на […]