ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 01.01.2012 – 01.05.2012

Обзор

 

В периода от 1 януари – 1 май 2012 г. български юрисдикции са отправили общо 9 преюдициални запитвания до Съда на ЕС, както следва:

 

Юрисдикция

Брой преюдициални запитвания

(01.01.2012 – 01.05.2012)

Върховен административен съд

1

Административен съд – София град

3

Административен съд Варна

4

Административен съд Пловдив

1

 

Всички 9 преюдициални запитвания са за тълкуване на разпоредби и принципи от правото на ЕС.

 

Отправените преюдициални запитвания се отнасят до следните области от правото на ЕС[1]:

 

Област от правото на ЕС

Брой преюдициални запитвания

(01.01.2012 – 01.05.2012)

Данъчно право (ДДС)

7

Земеделие и процесуално право

1

Митническо право

1

 

 


[1] Възприетото деление е условно, доколкото някои от преюдициалните запитвания се отнасят едновременно до няколко области от правото на ЕС.