Ролята на Европейския съюз в международните отношения в условията на мигрантската криза

Author

Мария Фъртунова-Мишел[1]

 

Европейският съюз играе важна роля на международната сцена като основен международен партньор. Миграционната криза през 2015 г. обаче подрони способността на Съюза да защитава обща позиция в тази област. Така установеното отслабване на европейската интеграция се характеризира с възобновяване на националния интерес в прилагането на миграционната политика. То е отражение на амбивалентността на отношенията между държавите членки и Съюза в миграционната политика. Последицата е отслабването на аксиологичния подход, проявен от Съюза като международен партньор. Предложеният анализ се обосновава на теориите на международните отношения, които представят Европейския съюз като политически и обществен феномен спрямо интересите на държавите членки.

[1] Доцент по Европейско право, в Университета в Нанси, Франция.