НАЙ-ВАЖНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ЗА 2019 ГОДИНА

Author

Решенията са групирани по разпоредба от Европейската конвенция за защита на основните права. В края на списъка са изложени най-важните решения по български дела. Списъкът е одобрен и представен от ЕСПЧ на официалната му страница.

 

 

Член 2

Fernandes de Oliveira v. Portugal [GC], 78103/14, 31 януари 2019

Самоубийство на психично болен мъж, настанен за лечение в държавна психиатрична болница след опит за самоубийство: няма нарушение

 

Nicolae Virgiliu Tănase v. Romania [GC], no. 41720/13, 25 юни 2019

Твърдяна липса на ефективно разследване на пътен инцидент, при който на нанесени по непредпазливост живото застрашаващи травми: член 2 е приложим, но няма нарушение.

 

Güzelyurtlu and Others v. Cyprus and Turkey [GC], no. 36925/07, 29 януари 2019

Неосъществено сътрудничество между Кипър и Турция при разследване на убийство: нарушение на чл.2 ЕКПЧ

Отказ на Кипър да преотстъпи наказателна юрисдикция на съдилищата на „Севернокипърска турска република“: няма нарушение

 

Romeo Castaño v. Belgium, no. 8351/17, 9 юли 2019

Обхват на процедурното задължение на държава да си сътрудничи с друга държава при разследването на убийство, извършено на под юрисдикцията на последната: нарушение на чл.2 ЕКПЧ

Отказ от страна на Белгия да изпълни европейска заповед за арест поради недостатъчно обоснован риск от лоши условия на задържане, като по този начин се възпрепятства разследването на убийство в Испания.

 

Olewnik-Cieplińska and Olewnik v. Poland, no. 20147/15, 5 септември 2019

Неадекватна реакция на местните власти в случай на отвличане. Обстоятелствата на отвличане и смърт неясни седемнадесет години след събитията: нарушение на чл.2 ЕКПЧ

 

Член 3

Marcello Viola v. Italy (no. 2), no. 77633/16, 13 юни 2019

Намаляването на доживотна присъда, наложена за ръководене на мафиотска организация, в зависимост от наличието на сътрудничество с полицията: нарушение на чл.3 ЕКПЧ

 

Khan v. France, no. 12267/16, 28 Февруари 2019

Несигурни условия на живот на непридружавано чуждестранно непълнолетно лице в бедняшки квартал и неизпълнение на съдебна поръчка за настаняване: нарушение на чл.3 ЕКПЧ

 

Ilias and Ahmed v. Hungary [GC], no. 47287/15, 21 ноември 2019

Краткосрочно задържане на лицата, търсещи убежище, в транзитна зона по сухопътна граница и последващо преместване в трета страна, смятана за безопасна, без да се разглеждат исканията им за убежище по същество.

 

Член 5

Rooman v. Belgium [GC], no. 18052/11, 31 януари 2019

Задължение за предоставяне на средства за преодоляване на езикова пречка за лечение на психичните разстройства, претърпяни от физическо лице, обект на принудително задържане.

 

Z.A. and Others v. Russia [GC], nos. 61411/15, 21 ноември 2019

Задържането за продължително време на чужденци, търсещи убежище в транзитна зона на летището представлява лишаване от свобода по смисъла на чл.5 от ЕКПЧ.

 

Член 6

Altay v. Turkey (no. 2), no. 11236/09, 9 април 2019

Производство, заведено от затворническите власти, изискващо присъствие на длъжностно лице по време на консултациите на затворника с адвокат, проведено без устно изслушване или искане на становища: нарушение

 

Sigurður Einarsson and Others v. Iceland, no. 39757/15, 4 юни 2019

Отказан достъп на защитата до данните и вземане на отношение при определяне на кои събрани данни ще бъда включени в разследването: няма нарушение на чл.6 ЕКПЧ

 

Член 8

Консултативно становище, поискано от Касационен съд  (Франция) [GC], искане no. P16-2018-001, 10 април 2019

Консултативно становище относно признаването в националното право на родителска връзка с между приемна майка и дете, родено от сурогатна майка в чужбина.

 

Beghal v. the United Kingdom, no. 4755/16, 28 февруари 2019

Право на граничните служители спират за проверка и разпитват без повдигане на обвинение и предоставяне на достъп до адвокат: нарушение на чл.8 ЕКПЧ

 

Altay v. Turkey (no. 2), no. 11236/09, 9 април 2019

Длъжностно лице присъства по време на среща между затворник и неговия адвокат: нарушение на чл.8 ЕКПЧ

 

López Ribalda and Others v. Spain [GC], nos. 1874/13 and 8567/13, 17 октомври 2019

Правото на работник на зачитане на личния му живот на работното място и лимитите на правото на работодателя да провежда видео наблюдение. Видео наблюдение на касиерите и продавач-консултантите в супермаркет: няма нарушение на чл.8 ЕКПЧ

 

Guimon v. France, no. 48798/14, 11 април 2019

Отказ да се разреши на затворник, осъден за тероризъм да напусне затвора под ескорт, за да присъства на погребението на баща си: няма нарушение на чл.8 ЕКПЧ

 

Член 14

J.D. and A v. the United Kingdom, nos. 32949/17 and 34614/17, 24 октомври 2019 (не е окончателно)

Не се прави разлика в полза на определени категории уязвими наематели на социални жилища при прилагането на изменена схема за обезщетения за жилища

 

Член 41

Georgia v. Russia [GC], no. 13255/07, 29 януари 2019

Количествено определяне и идентифициране на жертвите, които имат право на обезщетение по отношение на неимуществени вреди по междудържавно дело

 

Член 46

Ilgar Mammadov v. Azerbaijan [GC], no. 15172/13, 29 май 2019

Процедура срещу Азърбейджан за неспазване на влязло в сила решение на ЕСПЧ: нарушение

 

Член 4 от Протокол №7

Mihalache v. Romania [GC], no. 54012/10, 8 юли 2019

Критерии за определяне дали решението представлява „оправдателна присъда“ или „осъдителна присъда“ и дали е „окончателно“: нарушение

 

 

Най-важните решения на Европейския съд по правата на човека за 2019 г. по български дела

Български дела

Дело “X и други срещу България”, решение от 17 януари 2019г.

Не е налице нарушение на чл. 3 и чл. 8 от Конвенцията.

 

Дело „Масларова срещу България“, решение от 31 януари 2019г.

Нарушение на чл.6, пар.2 и ч.13 ЕКПЧ поради липсата на вътрешноправно средство за защита, чрез което жалбоподателката да упражни правото си на защита на презумпцията за невиновност.

 

Дело „Лолов и др. срещу България“, решение от 21 февруари 2019г.

Нарушение на чл.6, пар.2 и чл.13 във връзка с чл.6, пар.2 ЕКПЧ, тъй като жалбоподателите не са разполагали с ефективно вътрешноправно средство за защита срещу твърдяното нарушение на презумпцията за невиновност.

 

Дело „G.S. срещу България“, решение от 4 април 2019г.

Ако България екстрадира жалбоподателя в Иран, ще наруши чл.3 от Конвенцията

 

Дело „Марийка Попова и Васил Попов срещу България“, решение от 11 април 2019г.

Не е налице нарушение на чл. 6, пар.1 от Конвенцията

 

Дело „Веселинов срещу България“, решение от 2 май 2019г.

Не е налице нарушение на чл.10 от Конвенцията

 

Дело „Вецев срещу България“, решение от 2 май 2019г.

Нарушение на чл.8 ЕКПЧ поради недопускането жалбоподателят да присъства на погребението на брат си без да се прави преценка на индивидуалните обстоятелства.

 

Дело “Агро Фриго ООД срещу България”, решение от 5 септември 2019г.

Няма нарушение на чл.6, пар.1, нито на чл.1 от Протокол №1 ЕКПЧ

 

Дело „О.Д. срещу България“, решение от 10 октомври 2019г.

Ако България беше изпълнила решението на Върховен административен съд от 6 август 2014г. да експулсира жалбоподателя в Сирия, ще да наруши членове 2 и 3 от Конвенцията. Съдът намира също нарушение на чл.13 във връзка с членове 2 и 3 от Конвенцията.

 

Дело „Апостолови срещу България“, решение от 7 ноември 2019г.

Нарушение на чл.1 от Протокол №1 по отношение на единия жалбоподател във връзка с пропуска на националните юрисдикции да проверят пропорционалността на мярката „замразяване на авоарите“ по отношение на повдигнатите от първия жалбоподател аргументи.

 

Дело „Мустафа срещу България“, решение от 28 ноември 2019г.

Нарушение на чл.6, пар.1 ЕКПЧ във връзка с обективни съмнения относно независимостта и безпристрастността на военните съдилища, разглеждал делото на жалбоподателя.

 

Дело „Зикатанова и др. срещу България“, решение от 12 декември 2019г.

Нарушение на чл.1 от Протокол №1 – защита на собствеността, във връзка с продължителността на процедурата по връщане на земи и състоянието на продължителна несигурност, в което са държани жалбоподателите.