Конференцията за бъдещето на Европа

Author

Европейската комисия ще работи за подготовката на Конференцията за бъдещето на Европа, която се очаква да започне на Деня на Европа на 9 май 2020 г. – 70 години след подписването на Декларацията на Шуман и 75 години след края на Втората световна война, и да продължи две години.

Конференцията е проект, обявен в политическите насоки на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, благодарение на който европейците ще могат да споделят мнението си за действията на Европейския съюз и отражението върху живота им. Конференцията ще включва диалози с гражданите както и в миналото, но ще въведе много нови елементи, за да бъдат обхванати повече хора от всички прослойки на обществото и те да могат да определят бъдещите действия на ЕС. Комисията се ангажира с предприемането на последващи действия във връзка с резултатите от този дебат.

Комисията предлага две паралелни работни направления за дебатите. Първото трябва да е съсредоточено върху приоритетите на ЕС и върху резултатите, които Съюзът трябва да се стреми да постигне; сред тях са борбата с изменението на климата и екологичните предизвикателства, икономика, която работи в полза на хората, социална справедливост и равенство, цифрова трансформация на Европа, утвърждаване на европейските ценности, засилване на ролята на ЕС на световната сцена, както и укрепване на демократичните основи на Съюза. Второто направление трябва да бъде насочено към разглеждането на теми, които са свързани конкретно с демократичните процеси и с институционалните въпроси: по-специално системата за водещите кандидати за председател на Комисията и транснационалните листи с кандидати за изборите за Европейски парламент.

Според Комисията Конференцията следва да е обществен форум за открит, приобщаващ и прозрачен дебат, който е достъпен и за хората отвъд европейските столици, от всички краища на Съюза. Другите институции на ЕС, националните парламенти, социалните партньори, регионалните и местните органи и гражданското общество са поканени да се присъединят. Многоезична онлайн платформа ще осигури прозрачност на дебата и ще подкрепи по-широкото участие. Комисията се е ангажирала да предприеме най-ефективните действия заедно с другите институции на ЕС, за да може идеите на гражданите и дадената от тях обратна информация да бъдат включени в процеса на вземане на решения в ЕС. Всички членове на колегиума на Комисията ще дадат своя принос за успешното осъществяване на Конференцията, като работата във връзка с нея ще се ръководи от заместник-председател Шуица.

Понастоящем Европейският парламент и Съветът също работят върху своя принос за Конференцията за бъдещето на Европа. В своята резолюция от 15 януари 2020 г. Европейският парламент призовава за открит и прозрачен процес, при който към гражданите и заинтересованите страни се прилага приобщаващ, основан на участието и балансиран подход. Междувременно в заключенията на Европейския съвет от 12 декември 2019 г. беше отправен призив към хърватското председателство да се заеме с позицията на Съвета. Самото хърватско председателство обяви Конференцията сред приоритетите на председателството си.

След това трите институции трябва да изготвят заедно съвместна декларация, за да определят концепцията, структурата, обхвата и графика на Конференцията за бъдещето на Европа, както и нейните принципи и цели. По-нататък ще бъде възможно тази декларация да бъде подписана от други поддръжници, включително институции, организации и т.н. Националните и регионалните парламенти и играят важна роля за Конференцията и се очаква да организират свързани с нея мероприятия.