Новите правила на ЕС за презграничните плащания: по-изгодни условия за потребителите и предприятията[1]

Author

[1]

 

От 16 декември потребителите и предприятията в държавите членки извън еврозоната ще се възползват от по-евтини презгранични плащания в евро.

С новите правила се гарантира, че презграничните плащания в евро в държавите членки извън еврозоната — България, Дания, Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Чехия и Швеция, както и Обединеното кралство, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия  — ще бъдат на същата цена като вътрешните плащания. Ако например един български потребител реши да изпрати евро в чужбина, той ще плаща такса, равна на таксата за кредитен превод в левове на територията на България. С други думи, таксите за презграничните плащания в евро ще бъдат или много ниски, или нулеви.

Както е посочено в Регламент (ЕС) 2019/518, тези правила са част от текущите усилия на Комисията да създаде по-добър и по-евтин достъп до финансови услуги за потребителите съгласно изложеното в Плана за действие в областта на финансовите услуги за потребители от март 2017 г. На един следващ етап, през април 2020 г., ще започнат да се прилагат допълнителни разпоредби, които ще позволят на потребителите от ЕС да сравняват таксите за конвертиране на валути при плащане с карта в друга парична единица на ЕС.

Комисията ще следи отблизо прилагането на тези правила и ще поддържа тясна връзка с компетентните национални органи, за да се увери, че те се изпълняват правилно.

 

[1] IP/19/6761