Бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.: предварително споразумение относно програмата InvestEU

Author

На 20 март 2019 г. беше постигнато предварителното споразумение между Европейския парламент и държавите членки относно InvestEU – предложената програма за насърчаване на частните и публичните инвестиции в Европа в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС, който обхваща периода 2021—2027 г.

InvestEU ще обедини под една шапка Европейския фонд за стратегически инвестиции и 13 други финансови инструмента на ЕС, които понастоящем подкрепят инвестициите в ЕС, и по този начин ще улесни достъпа до финансиране. InvestEU представлява гаранция от бюджета на ЕС в размер на поне 38 милиарда евро, благодарение на които се очаква да бъдат мобилизирани поне 650 милиарда евро.

Фондът InvestEU ще бъде съпътстван от консултантския център InvestEU, осигуряващ съобразена с нуждите подкрепа за организаторите на проекти, както и от портала InvestEU, предоставящ лесен достъп за потенциалните инвеститори до готови за изпълнение проекти. InvestEU е партньорство с групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) — Банката на ЕС — и в него ще могат да участват и други партньори по изпълнението.

Предварителното споразумение предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и от Съвета, като финансовите ресурси ще са част от цялостното споразумение относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС, което се очаква до края на годината.

 

[1] IP/19/1732.