Търговското споразумение между ЕС и Япония влезе в сила

Author

Споразумението за икономическо партньорство (СИП) между Европейския съюз и Япония влезе в сила на 1 февруари 2019 г. и позволява на предприятията и потребителите в цяла Европа и в Япония да се възползват от най-голямата в света зона за свободна търговия.

То премахва голямата част от митата на стойност 1 милиард евро, плащани годишно от дружествата от ЕС, които осъществяват износ за Япония. В момента, когато споразумението започне да се прилага изцяло, Япония ще е премахнала митата за 97 % от стоките, внасяни от ЕС. Споразумението също така премахва редица дългогодишни нетарифни бариери, например чрез приемането на международните стандарти относно автомобилите. То ще елиминира и пречките, пред които се изправят основните износители на храни и напитки от ЕС в стремежа си да достигнат до 127-те милиона японски потребители, и ще увеличи възможностите за износ в редица други сектори. След като споразумението започне да се прилага изцяло, годишният търговски обмен между ЕС и Япония би могъл да нарасне с близо 36 милиарда евро.

По отношение на износа на селскостопански продукти от ЕС споразумението по-специално:

  • ще премахне японските мита за много сирена (които сега се облагат с 29,8 %), както и върху износа на вино (понастоящем средно 15 %);
  • ще даде възможност на ЕС значително да увеличи износа си на говеждо месо за Япония, а за свинското месо ще бъде въведена безмитна търговия за преработеното месо и почти безмитна — за прясното месо;
  • ще гарантира закрилата в Япония на над 200 висококачествени европейски селскостопански продукта — носители на т.нар. „географски означения“, и също така ще осигури закрилата на избрани японски географски означения в ЕС.

Споразумението гарантира и отварянето на пазарите на услуги, по-специално в областта на финансовите услуги, електронната търговия, далекосъобщенията и транспорта. То освен това:

  • улеснява достъпа на предприятията от ЕС до големите пазари на обществени поръчки в 54 големи града в Япония и премахва пречките пред обществените поръчки в икономически важния железопътен сектор на национално равнище;
  • урежда специфични чувствителни за ЕС въпроси, например в автомобилния сектор, като въвежда преходни периоди с продължителност до 7 години до премахването на митата.

Споразумението съдържа и подробна глава за търговията и устойчивото развитие, съдържа конкретни елементи за опростяване, насочени към малките и средните предприятия; задава много високи стандарти по отношение на труда, безопасността, опазването на околната среда и защитата на потребителите, укрепва ангажиментите на ЕС и Япония във връзка с устойчивото развитие и изменението на климата и включва защитни мерки по отношение на обществените услуги.

На 23 януари тази година ЕС и Япония се договориха да признаят взаимно системите си за защита на данните за „еквивалентни“, с което ще се създаде най-голямото пространство в света с безопасно движение на данни.

През април 2019 г. се проведе първото заседание на комитета „ЕС–Япония“, за да се направи преглед на първите месеци от прилагането на споразумението. Преговорите с Япония по отношение на стандартите за защита на инвестициите и решаването на спорове в тази област продължават.

 

[1] IP/19/785.