ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД ОСЪДИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ И ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД СОЛИДАРНО ДА ПЛАТЯТ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС

Author

(Решение от 26 ноември 2015 г. на Ямболски окръжен съд, VII граждански състав по гр. д. № 407/2014 г.)   Производството по делото е образувано по искова молба на „Завод за каучукови уплътнители” АД (ЗКУ) против Народното събрание на РБ, Агенция за следприватизационен контрол (АПСК), Апелативен съд – гр. Пловдив (ПАС) и Върховен касационен съд…

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК