ПРАВОМОЩИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ И НА СЪДА ПРИ ЗАДЪРЖАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Author

 Предпоставки за задържане при незаконен престой. Форма на административните актове. Обхват на съдебния контрол   (Решение на Съда на ЕС по дело C‑146/14 PPU, Mahdi) Пламена Славова[1]   ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата статия разглежда решение на Съда на Европейския съюз (СЕС), постановено по повод на преюдициално запитване, отправено от Административен съд – София град (АССГ). С него се…

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК