ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕГИСТРАЦИЯТА НА ТРИИЗМЕРНИ МАРКИ

Author

Решение по дело С-48/09 Р, Лего   Петя Аладжова[1]   Въведение От 1989 г. е възможно в Европейския съюз да се регистрира като марка знак, изобразяващ формата на дадена стока. Защитата на потребителите обаче, търсена чрез осигуряване на конкурентна среда, предоставяща по-голям потребителски избор, по-евтини стоки и по-интензивна изобретателска дейност от страна на производителите, налага…

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК