Неплатена стажантска програма на Съда на Европейския съюз

· Uncategorized
Author

cvriaНеплатена стажантска програма на Съда на Европейския съюз

Информация за възможността за провеждане на стаж в кабинета на съдия Александър Корнезов, Общ съд, Люксембург

Стажът предоставя изключителна възможност за запознаване с работата и практиката на Съда на ЕС, в частност Общия съд, за натрупване на ценен юридически опит и не на последно място предоставя възможност за работа в международна среда.

Продължителност и място на провеждане на стажа:
Стажът се провежда в Съда на Европейския съюз и може да бъде с продължителност от 1 до 6 месеца, съобразно нуждите на кабинета.
Настаняването и финансирането на престоя в Люксембург се организират изцяло от стажанта.

Условия за кандидатстване:
Могат да кандидатстват магистри по право, които владеят френски език на много добро ниво.

Предимство ще имат кандидатите, които:
• имат магустратура по право на Европейския съюз;
• са докторанти или имат придобита научна степен „доктор“ в областта на правото на Европейския съюз;
• които владеят друг/и от официалните езици на ЕС;
• имат интерес и/или практически опит в някоя от областите на компетентност на Общия съд.

Кандидатите следва да изпратят автобиография и мотивационно писмо на френски език на e-mail: Еmilie.Marchal-Ireland(at)curia.europa.eu / radostina.stefanova-kamisheva(at)curia.europa.eu, като посочат желаните продължителност и период за провеждане на стажа.

Заявления за участие в стажанската програма се приемат целогодишно.