Tag archives for 2014

Дело C-463/14,„Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани“ ООД / Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна   Преюдициално запитване, отправено на 21 ноември 2014 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: „Векос трейд“ АД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП   1. Разпоредбите на чл.24, пар.1 и чл.25, буква б) от Директива 2006/1121 следва […]

Дело C-451/14, Петрус

Запитваща юрисдикция Софийски районен съд   Преюдициално запитване, отправено на 26 септември 2014 г. *** ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (пети състав) 5 февруари 2015 година(*)

Дело C-403/14, „Векос трейд“ АД / Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр.Варна при Централно управление на НАП

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна   Преюдициално запитване, отправено на 25 август 2014 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: „Векос трейд“ АД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП   Преюдициални въпроси   Нарушава ли принципите на данъчен неутралитет, пропорционалност и закрила на […]

Дело C-306/14, Директор на Агенция „Митници“/„Биовет“ АД

Запитваща юрисдикция Върховен административен съд   Преюдициално запитване, отправено на 25 юни 2014 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: Директор на Агенция „Митници“ Ответник: „ Биовет“ АД   Преюдициални въпроси   Какъв смисъл е вложен в понятието „производствен процес“ в разпоредбата на член 27, параграф 2, б. „г“ от Директива 92/83/ЕИО (1) на Съвета […]

Дело C-355/14, „Полихим – СС“ ЕООД/Началник на Митница – Свищов

Запитваща юрисдикция Административен съд – Плевен   Преюдициално запитване, отправено на 21 юли 2014 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: „Полихим – СС“ ЕООД Ответник: Началник на Митница – Свищов   Преюдициални въпроси   Следва ли употребеното понятие „потребление на енергийни продукти“ в разпоредбата на чл.1 § 1 буква „а“ от Директива 2008/118/ЕО (1) […]

Дело C-185/14, “Изипей” АД / Министерски съвет

Преюдициално запитване, отправено на 14 април 2014 г.   Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Страни в главното производство Жалбоподател: “Изипей” АД и “Финанс инженеринг” АД Ответник: Министерски съвет Преюдициални въпроси   Следва ли пощенска услуга, като услугата по извършване на пощенски паричен превод на суми от подателя, който в случая е Държавата, до получателя – […]

Дело C-159/14, “Коела – Н” ЕООД / Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр.Варна при Централно управление на НАП

Преюдициално запитване, отправено на 4 април 2014 г.   Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна Страни в главното производство Жалбоподател: “Коела – Н” ЕООД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП Преюдициални въпроси   Следва ли чл.14, т.1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 […]

Дело C-146/14 PPU, Махди

Преюдициално запитване, отправено на 28 март 2014 г.   Запитваща юрисдикция Административен съд – София-град Преюдициални въпроси   Следва ли член 15, параграфи 3 и 6 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на […]

Дело C-123/14, „Италес“ ООД / Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на НАП

Преюдициално запитване, отправено на 14 март 2014 г.   Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна Страни в главното производство Жалбоподател: „Италес“ ООД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП Преюдициални въпроси Следва ли чл. 168 от Директива 2006/112/ЕО1 на Съвета от 28 ноември 2006 година […]

Дело C-111/14, „ГСТ-Сървиз АГ Германия“/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при Централно управление на НАП

Преюдициално запитване, отправено на 7 март 2014 г.   Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Страни в главното производство Жалбоподател: „ГСТ-Сървиз АГ Германия“ Ответник: Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при Централно управление на НАП Преюдициални въпроси   Разпоредбата на чл. 193 от Директива 2006/112/ЕО трябва ли да се тълкува в смисъл, че ДДС […]

Дело C- 83/14, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД/Комисия за защита от дискриминация

Преюдициално запитване, отправено на 17 февруари 2014 г.   Запитваща юрисдикция Административен съд – София-град Страни в главното производство Жалбоподател: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД Ответник: Комисия за защита от дискриминация Заинтересовани страни: Анелия Николова и Държавна комисия за енергийно и водно регулиране Преюдициални въпроси   Понятието „етнически произход“, разгледано в Директива 2000/43/ЕО на Съвета от […]