Tag archives for 2013 г.

Дело C-488/13, Първа инвестиционна банка и др.

Запитваща юрисдикция Окръжен съд – Търговище   Преюдициално запитване, отправено на 9 септември 2013 г.   Страни в главното производство Кредитори:Първа инвестиционна банка и др. Несъстоятелен търговец: “Еър Пропърти Девелопмънт – в несъстоятелност” АД   Преюдициални въпроси   1.         Как следва да се тълкува критерия безспорност на изпълняваното парично вземане по смисъла на съображение (6) […]

Дела C-330/13, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД / Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център“ при Митница Бургас

Запитваща юрисдикция Административен съд Бургас   Преюдициално запитване, отправено на 18 юни 2013 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД Ответник: Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център“ при Митница Бургас   Преюдициални въпроси 1.         Противоречи ли посоченият в приложение А на обяснителните бележки към глава 27 от КН метод за […]

Дело C-505/13, Юмер / Директора на ТД на НАП – гр. Варна

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна   Преюдициално запитване, отправено на 23 септември 2013 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: Л. Р. Юмер Ответник: Директора на ТД на НАП – гр. Варна   Преюдициални въпроси   1.         Допускат ли разпоредбите чл. 2 ДЕС и на чл. 20 и чл. 21 от Хартата на основните […]

Дело C-492/13, “Траум” ЕООД / Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна   Преюдициално запитване, отправено на 16 септември 2013 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: “Траум” ЕООД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП   Преюдициални въпроси   1.         Следва ли да се счита за изпълнено условието за освобождаване […]

Дело C-103/13, Снежана Сомова / Главен директор на Столично управление “Социално осигуряване “

Запитваща юрисдикция Административен съд София-град Преюдициално запитване, отправено на 4 март 2013 година Страни в главното производство Жалбоподател: Снежана Сомова Ответник: Главен директор на Столично управление “Социално осигуряване”   Преюдициални въпроси 1. Следва ли член 48, алинея 1 и член 49, алинеи 1 и 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съобразно фактите по […]

Дело C-107/13, “ФИРИН” ООД / Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Велико Търново

Запитваща юрисдикция Административен съд Велико Търново   Преюдициално запитване, отправено на 4 март 2013 година   Страни в главното производство Жалбоподател: “ФИРИН” ООД Ответник: Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Велико Търново   Преюдициални въпроси   1. Следва ли в случаите като този в главното производство, при които е приспаднато веднага и ефективно ДДС, свързано […]

Дела C-29/13 и С-30/13, “Глобъл Транс Лоджистик” ООД / Началник на Митница Столична

Запитваща юрисдикция Административен съд София-град   Преюдициално запитване, отправено на 21 януари 2013 година   Страни в главното производство Жалбоподател: “Глобъл Транс Лоджистик” ООД Ответник: Началник на Митница Столична   Преюдициални въпроси   1.    Следва ли от член 243, § 1 Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността, тълкуван във […]

Дело C-18/13, “МАКС ПЕН” ЕООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” София

Запитваща юрисдикция Административен съд София-град   Преюдициално запитване, отправено на 14 януари 2013 година   Страни в главното производство Жалбоподател: “МАКС ПЕН” ЕООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” София   Преюдициални въпроси   1. Следва ли да се отнесат към “данъчна измама” за целите на приспадане на ДДС по правото на […]

Дело C-14/13, Чолакова/Осмо Районно Управление при СДВР

Запитваща юрисдикция Административен съд София-град Преюдициално запитване, отправено на 10 януари 2013 година Страни в главното производство Жалбоподател: Гена Чолакова Ответник: Осмо Районно Управление при СДВР   Преюдициални въпроси   1. Следва ли член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, във връзка с член 67 и член 72 от същия договор, […]