Tag archives for 2012 г.

Дело C-180/12, “Стоянов и Ко” ЕООД/ Началник на Митница Столична

Преюдициално запитване, отправено на 16 април 2012 година.   Запитваща юрисдикция Административен съд – София град     Страни в главното производство Жалбоподател: “Стояпов и Ко” ЕООД Ответник: Началник на Митница Столична   Преюдициални въпроси 1. Следва ли тарифното класиране на стоката – ленти от плат от нетъкан текстил за производство на щори за вътрешно […]

Дело C-142/12, “Съни трейд” ЕООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна

Преюдициално запитване, отправено на 30 март 2012 година.     Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна     Страни в главното производство Жалбоподател: “Съни трейд” ЕООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси   1. Понятието за данъчно събитие […]

Дело C-142/12, Маринов / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна

Преюдициално запитване, отправено на 21 март 2012 година. Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна     Страни в главното производство Жалбоподател: Хр. Маринов Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси 1. Разпоредбата на чл. 18, буква в) от Директива […]

Дело C-138/12, “Руседеспред” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна

Преюдициално запитване, отправено на 15 март 2012 година.   Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна   Страни в главното производство Жалбоподател: “Руседеспред” ООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна   Преюдициални въпроси   1. По силата на принципа на данъчен неутралитет, данъчнозадължено лице има ли право в рамките на установения давностен […]

Дело C-124/12, “ЕЙ и ЕС – ЗС Марица – Изток 1” ЕООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив

Преюдициално запитване, отправено на 7 март 2012 година.     Запитваща юрисдикция Административен съд – Пловдив       Страни в главното производство Жалбоподател: “ЕЙ и ЕС – ЗС Марица – Изток 1” ЕООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив   Преюдициални въпроси   1. В съответствие ли е с член […]

Дело C-93/12, “Агроконсултинг” / Изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция

Преюдициално запитване, отправено на 21 февруари 2012 година.     Запитваща юрисдикция Административен съд – София град   Страни в главното производство Жалбоподател: ЕТ “Агроконсултинг-О4-Велко Стоянов” Ответник: Изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция   Преюдициални въпроси 1. Следва ли принципът на ефективност, изведен в практиката на ЕС и принципът на ефективна съдебна […]

Дело C-78/12, “Евита-К” ЕООД/Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” София

Преюдициално запитване, отправено на 14 февруари 2012 година.   Запитваща юрисдикция Административен съд – София град   Страни в главното производство Жалбоподател: “Евита-К” ЕООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” София   Преюдициални въпроси 1. 0пределението за “доставка на стоки” по смисъла на чл. 14, §1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от […]

Дело C-62/12, Костов/Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна

Преюдициално запитване, отправено на 7 февруари 2012 година.   Запитваща юрисдикция Административен съд Варна   Страни в главното производство Жалбоподател: Галин Костов Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите   Преюдициални въпроси   1. Трябва ли физическо лице, регистрирано за целите на ДДС […]

Дело C-19/12, “Ефир” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив

Преюдициално запитване, отправено на 16 януари 2012 година.   Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Страни в главното производство Жалбоподател: “Ефир” ООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив Преюдициални въпроси   1.    Следва ли разпоредбите на чл.62, параграфи 1 и 2 на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно […]