Tag archives for 2011 г.

Дело C-667/11, “Палтрейд”ЕООД / Началник на Митнически пункт – Пристанище Варна при Митница Варна

Преюдициално запитване, отправено на 8-ми декември 2011 година     Запитваща юрисдикция: Административен съд Варна   Страни в главното производство: Жалбоподател: “Палтрейд”ЕООД Ответник: Началник на Митнически пункт – Пристанище Варна при Митница Варна   Преюдициални въпроси:   1. Допустимо ли е ретроактивно събиране на антидъмпингово мито по приложение на чл. l от Регламент за изпълнение […]

Дело C-642/11, ЕООД “Строй транс” / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- гр.Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

Преюдициално запитване, отправено на 2-ри декември 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна   Страни в главното производство: Жалбоподател: ЕООД “Строй транс” Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- гр.Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси:   1. Следва ли разпоредбата на чл. 203 от Директива […]

Дело C-642/11, “ЛВК – 56” ЕООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- гр.Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

Преюдициално запитване, отправено на 2-ри декември 2011 година   Запитваща юрисдикция Административен съд Варна    Страни в главното производство Жалбоподател: “ЛВК – 56” ЕООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- гр.Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси   1. Разпоредбата на чл.203 от Директива 2006/112 обхваща ли […]

Дело C-572/11, “Мениджърски бизнес решения” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Велико Търново

Преюдициално запитване, отправено на 11-ти ноември 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд Велико Търново   Страни в главното производство: Жалбоподател: “Мениджърски бизнес решения” ООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Велико Търново   Преюдициални въпроси: Следва ли в случаите като тези в главното производство и при съобразяване на принципите на […]

Дело C-550/11, ЕТ “ПИГИ – П. Димова” / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

Преюдициално запитване, отправено на 2-ри ноември 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна   Страни в главното производство: Жалбоподател: ЕТ “ПИГИ – П. Димова” Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите   Преюдициални въпроси: 1.    В кои случаи следва да се приема, […]

Дело C-549/11, Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Бургас / “Орфей България” ЕООД

Преюдициално запитване, отправено на 2-ри ноември 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Върховен административен съд   Страни в главното производство: Жалбоподател: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Бургас Ответник: “Орфей България” ЕООД   Преюдициални въпроси: 1. Трябва ли чл. 63 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на […]

Дело C-528/11, Зухейр Фрайех Халаф / Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Преюдициално запитване, отправено на 18 октомври 2011 година. Запитваща юрисдикция: Административен съд София-град Страни в главното производство: Жалбоподател: Зухейр Фрайех Халаф Ответник: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Преюдициални въпроси: 1. Следва ли член 3, § 2 от Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 година за установяване на критерии и […]

Дело C-394/11, Валери Хариев Белов / “ЧЕЗ Електро България” АД, “ЧЕЗ Разпределение България” АД

Преюдициално запитване, отправено на 25-ти юли 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Комисия за защита от дискриминация   Страни в главното производство: Жалбоподател: Валери Хариев Белов Ответници: “ЧЕЗ Електро България” АД, “ЧЕЗ Разпределение България” АД, Държавна комисия за енергийно и водно регулиране   Преюдициални въпроси: Въпрос 1: Разглежданият случай попада ли в приложното поле на Директива […]

Съединени дела C-320/11, С-330/11, С-382/11 и С-383/11, “Диджиталнет” ООД / Началник на Митнически пункт – Варна Запад при Митници Варна

Преюдициално запитване, отправено на 27-ти юни 2011 година      Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна     Страни в главното производство: Жалбоподател: ,,Диджиталнет” ООД Ответник: Началник на Митнически пункт – Варна Запад при Митници Варна   Преюдициални въпроси: 1.    Какво следва да се разбира под Интернет, съгласно Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на ЕО за […]

Дело C-298/11, “Добруджанска петролна компания” АД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

Преюдициално запитване, отправено на 14-ти юни 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна   Страни в главното производство: Жалбоподател: “Добруджанска петролна компания” АД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси: 1.    Следва ли чл.80, ал.1, б.”а” и б.”б” […]

Дело C-285/11, “БОНИК” ЕООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

Преюдициално запитване, отправено на 8-ми юни 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна   Страни в главното производство: Жалбоподател: “БОНИК” ЕООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси: 1.     Съгласно разпоредбите на чл.178 букви а и б, […]

Дело C-284/11, “ЕМС България ТРАНСПОРТ” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите

Преюдициално запитване, отправено на 8-ми юни 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Върховен административен съд   Страни в главното производство: Жалбоподател: “ЕМС България ТРАНСПОРТ” ООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси: 1. Член 179, ал.1, член 180 и член […]

Дело C-262/11, “Кремиковци” АД / Министър на икономиката, енергетиката и туризма и заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма

Преюдициално запитване, отправено на 26-ти май 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд София-град   Страни в главното производство: Жалбоподател: “Кремиковци” АД Ответници: Министър на икономиката, енергетиката и туризма и заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма   Преюдициални въпроси: 1.    Приложими ли са разпоредбите на ЕСА, и по-специално на решенията на Съвета за асоцииране ЕС-България по […]

Дело C-249/11, Христо Бянков / Главен секретар на Министерство на вътрешните работи

Преюдициално запитване, отправено на 19-ти май 2011 година. Запитваща юрисдикция: Административен съд София-град   Страни в главното производство: Жалбоподател: Христо Бянков Ответник: Главен секретар на Министерство на вътрешните работи   Преюдициални въпроси: 1. Изисква ли принципът за лоялно сътрудничество по чл. 4 § 3 от Договора за Европейския съюз, тълкуван във връзка с чл. 20 […]

Дело C-234/11, “ТЕЦ Хасково” АД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

Преюдициално запитване, отправено на 16-ти май 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна Страни в главното производство: Жалбоподател: “ТЕЦ Хасково” АД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите Преюдициални въпроси: 1. Как следва да се тълкува понятието “унищожаване на имущество” […]

Дело C-153/11, “Клуб” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

Преюдициално запитване, отправено на 28-ми март 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна   Страни в главното производство: Жалбоподател: “Клуб” ООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси: Следва ли чл.168, ал.1, б.”а” от Директива 2006/112/ЕО на […]

Дело C-129/11, “Провадинвест” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”

Преюдициално запитване, отправено на 14-ти март 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна   Страни в главното производство: Жалбоподател: “Провадинвест” ООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”   Преюдициални въпроси: 1. Следва ли чл.80, ал.1, б.”а” и б.”б” от Директива 2006/112/ЕО на съвета от 28 ноември 2006 година относно общата […]

Дело C-118/11, “ЕОН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”

Преюдициално запитване, отправено на 7-ми март 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд Варна.   Страни в главното производство: Жалбоподател: “ЕОН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД. Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”.   Преюдициални въпроси: 1. Как трябва да се тълкува условието по чл.168 от Директива 2006/112″се използват”, и при преценката за първоначалното възникване […]

Дело C-27/11, Антон Винков / Началник Административно-наказателна дейност

Преюдициално запитване, отправено на 17-ти януари 2011 година. Запитваща юрисдикция: Административен съд София-град.    Страни в главното производство: Жалбоподател: Антон Винков. Ответник: Началник Административно-наказателна дейност.   Преюдициални въпроси: 1. Следва ли съответствието на приложимите норми по националното право, като тези по главното производство, относими към правните последици от решение за наложена финансова санкция за административно […]