Tag archives for Свободно движение на хора

Дело C-249/11, Христо Бянков / Главен секретар на Министерство на вътрешните работи

Преюдициално запитване, отправено на 19-ти май 2011 година. Запитваща юрисдикция: Административен съд София-град   Страни в главното производство: Жалбоподател: Христо Бянков Ответник: Главен секретар на Министерство на вътрешните работи   Преюдициални въпроси: 1. Изисква ли принципът за лоялно сътрудничество по чл. 4 § 3 от Договора за Европейския съюз, тълкуван във връзка с чл. 20 […]

Дело C-434/10, Петър Аладжов / Заместник директор на Столична дирекция на вътрешните работи към Министерство на вътрешните работи

Преюдициално запитване, отправено на 06 септември 2010 година.   Препращаща юрисдикция Административен съд София-град.   Страни в главното производство   Ищец: Петър Аладжов. Ответник: Заместник директор на Столична дирекция на вътрешните работи към Министерство на вътрешните работи.   Преюдициални въпроси 1) Следва ли забрана за напускане на територията на държава-членка на Европейския съюз, наложена на гражданин на […]

Дело C-357/09 (PPU), Саид Шамилович Кадзоев/Министерство на вътрешните работи

Преюдициално запитване отправено от Административен съд София – град на 7-ми септември 2009 г. Запитваща юрисдикция Административен съд София — град Страни в главното производство   Жалбоподател: Саид Шамилович Кадзоев Ответник: Министерство на вътрешните работи   Преюдициални въпроси   1) Следва ли чл. 15, пар. 5 и 6 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и […]