Tag archives for Процесуално право

Дело C-93/12, “Агроконсултинг” / Изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция

Преюдициално запитване, отправено на 21 февруари 2012 година.     Запитваща юрисдикция Административен съд – София град   Страни в главното производство Жалбоподател: ЕТ “Агроконсултинг-О4-Велко Стоянов” Ответник: Изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция   Преюдициални въпроси 1. Следва ли принципът на ефективност, изведен в практиката на ЕС и принципът на ефективна съдебна […]

Дело C-32/10, Тони Семерджиев / ЕТ “Дел Пи – Красимира Манчева”

Преюдициално запитване отправено на 20 януари 2010 г.    Запитваща юрисдикция Върховен касационен съд   Страни в главното производство   Ищец: Тони Георгиев Семерджиев Ответници: ЕТ “Дел Пи – Красимира Манчева” ЗАД “Булстрад”   Преюдициални въпроси Приложими ли са разпоредбите на Директива 90/314/ЕИО от 13.6.1990 г. за конкретния случай [предмет на делото по главното производство]? Как следва да […]