Tag archives for Основни права

Дело C-14/13, Чолакова/Осмо Районно Управление при СДВР

Запитваща юрисдикция Административен съд София-град Преюдициално запитване, отправено на 10 януари 2013 година Страни в главното производство Жалбоподател: Гена Чолакова Ответник: Осмо Районно Управление при СДВР   Преюдициални въпроси   1. Следва ли член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, във връзка с член 67 и член 72 от същия договор, […]

Дело C-339/10, Естов и др. / Министерски съвет на Република България

Преюдициално запитване, отправено на 14-ти юни 2010 година   Запитваща юрисдикция Върховен административен съд – България Страни в главното производство Жалбоподател: Красимир Аспарухов Естов, Моника Люсиен Иванова, „Кемко Интереншънъл“ ЕАД Ответник: Министерски съвет на Република България Преюдициални въпроси 1)      Допустима ли е възможността за изключване на предвидения в чл. 47 от Хартата […] съдебен контрол над административните […]