Tag archives for Окръжен съд – Търговище

Дело C-488/13, Първа инвестиционна банка и др.

Запитваща юрисдикция Окръжен съд – Търговище   Преюдициално запитване, отправено на 9 септември 2013 г.   Страни в главното производство Кредитори:Първа инвестиционна банка и др. Несъстоятелен търговец: “Еър Пропърти Девелопмънт – в несъстоятелност” АД   Преюдициални въпроси   1.         Как следва да се тълкува критерия безспорност на изпълняваното парично вземане по смисъла на съображение (6) […]