Tag archives for Митническо право

Дела C-330/13, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД / Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център“ при Митница Бургас

Запитваща юрисдикция Административен съд Бургас   Преюдициално запитване, отправено на 18 юни 2013 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД Ответник: Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център“ при Митница Бургас   Преюдициални въпроси 1.         Противоречи ли посоченият в приложение А на обяснителните бележки към глава 27 от КН метод за […]

Дела C-29/13 и С-30/13, “Глобъл Транс Лоджистик” ООД / Началник на Митница Столична

Запитваща юрисдикция Административен съд София-град   Преюдициално запитване, отправено на 21 януари 2013 година   Страни в главното производство Жалбоподател: “Глобъл Транс Лоджистик” ООД Ответник: Началник на Митница Столична   Преюдициални въпроси   1.    Следва ли от член 243, § 1 Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността, тълкуван във […]

Дело C-180/12, “Стоянов и Ко” ЕООД/ Началник на Митница Столична

Преюдициално запитване, отправено на 16 април 2012 година.   Запитваща юрисдикция Административен съд – София град     Страни в главното производство Жалбоподател: “Стояпов и Ко” ЕООД Ответник: Началник на Митница Столична   Преюдициални въпроси 1. Следва ли тарифното класиране на стоката – ленти от плат от нетъкан текстил за производство на щори за вътрешно […]

Съединени дела C-320/11, С-330/11, С-382/11 и С-383/11, “Диджиталнет” ООД / Началник на Митнически пункт – Варна Запад при Митници Варна

Преюдициално запитване, отправено на 27-ти юни 2011 година      Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна     Страни в главното производство: Жалбоподател: ,,Диджиталнет” ООД Ответник: Началник на Митнически пункт – Варна Запад при Митници Варна   Преюдициални въпроси: 1.    Какво следва да се разбира под Интернет, съгласно Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на ЕО за […]

Дело C-546/09, “Аурубис България” АД / Началник на Митница – София

Преюдициално запитване отправено на 23 декември 2009 г. Запитваща юрисдикция Върховен административен съд   Страни в главното производство   Ищец: “Аурубис България” АД Ответник: Началник на Митница – София   Преюдициални въпроси Следва ли разпоредбата на чл. 232, пар. 1, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на […]