Tag archives for Миграционна политика

Дело C-357/09 (PPU), Саид Шамилович Кадзоев/Министерство на вътрешните работи

Преюдициално запитване отправено от Административен съд София – град на 7-ми септември 2009 г. Запитваща юрисдикция Административен съд София — град Страни в главното производство   Жалбоподател: Саид Шамилович Кадзоев Ответник: Министерство на вътрешните работи   Преюдициални въпроси   1) Следва ли чл. 15, пар. 5 и 6 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и […]