Tag archives for Конкуренция

Дело C-185/14, “Изипей” АД / Министерски съвет

Преюдициално запитване, отправено на 14 април 2014 г.   Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Страни в главното производство Жалбоподател: “Изипей” АД и “Финанс инженеринг” АД Ответник: Министерски съвет Преюдициални въпроси   Следва ли пощенска услуга, като услугата по извършване на пощенски паричен превод на суми от подателя, който в случая е Държавата, до получателя – […]