Tag archives for Земеделие

Дело C-93/12, “Агроконсултинг” / Изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция

Преюдициално запитване, отправено на 21 февруари 2012 година.     Запитваща юрисдикция Административен съд – София град   Страни в главното производство Жалбоподател: ЕТ “Агроконсултинг-О4-Велко Стоянов” Ответник: Изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция   Преюдициални въпроси 1. Следва ли принципът на ефективност, изведен в практиката на ЕС и принципът на ефективна съдебна […]