Tag archives for Забрана за дискриминация

Дело C-268/09, Васил Иванов Георгиев / Технически университет – София, филиал Пловдив

Преюдициално запитване отправено на 10 юли 2009 г.     Запитваща юрисдикция Районен съд Пловдив   Страни в главното производство   Ищец: Васил Иванов Георгиев Ответник: Технически университет – София, филиал Пловдив   Преюдициални въпроси Дали разпоредбите на Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта […]