Tag archives for Европейско гражданство

Дело C-14/13, Чолакова/Осмо Районно Управление при СДВР

Запитваща юрисдикция Административен съд София-град Преюдициално запитване, отправено на 10 януари 2013 година Страни в главното производство Жалбоподател: Гена Чолакова Ответник: Осмо Районно Управление при СДВР   Преюдициални въпроси   1. Следва ли член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, във връзка с член 67 и член 72 от същия договор, […]