Tag archives for Данъчно право

Дело C-463/14,„Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани“ ООД / Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна   Преюдициално запитване, отправено на 21 ноември 2014 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: „Векос трейд“ АД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП   1. Разпоредбите на чл.24, пар.1 и чл.25, буква б) от Директива 2006/1121 следва […]

Дело C-403/14, „Векос трейд“ АД / Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр.Варна при Централно управление на НАП

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна   Преюдициално запитване, отправено на 25 август 2014 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: „Векос трейд“ АД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП   Преюдициални въпроси   Нарушава ли принципите на данъчен неутралитет, пропорционалност и закрила на […]

Дело C-355/14, „Полихим – СС“ ЕООД/Началник на Митница – Свищов

Запитваща юрисдикция Административен съд – Плевен   Преюдициално запитване, отправено на 21 юли 2014 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: „Полихим – СС“ ЕООД Ответник: Началник на Митница – Свищов   Преюдициални въпроси   Следва ли употребеното понятие „потребление на енергийни продукти“ в разпоредбата на чл.1 § 1 буква „а“ от Директива 2008/118/ЕО (1) […]

Дело C-159/14, “Коела – Н” ЕООД / Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр.Варна при Централно управление на НАП

Преюдициално запитване, отправено на 4 април 2014 г.   Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна Страни в главното производство Жалбоподател: “Коела – Н” ЕООД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП Преюдициални въпроси   Следва ли чл.14, т.1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 […]

Дело C-123/14, „Италес“ ООД / Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на НАП

Преюдициално запитване, отправено на 14 март 2014 г.   Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна Страни в главното производство Жалбоподател: „Италес“ ООД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП Преюдициални въпроси Следва ли чл. 168 от Директива 2006/112/ЕО1 на Съвета от 28 ноември 2006 година […]

Дело C-111/14, „ГСТ-Сървиз АГ Германия“/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при Централно управление на НАП

Преюдициално запитване, отправено на 7 март 2014 г.   Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Страни в главното производство Жалбоподател: „ГСТ-Сървиз АГ Германия“ Ответник: Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при Централно управление на НАП Преюдициални въпроси   Разпоредбата на чл. 193 от Директива 2006/112/ЕО трябва ли да се тълкува в смисъл, че ДДС […]

Дело C-505/13, Юмер / Директора на ТД на НАП – гр. Варна

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна   Преюдициално запитване, отправено на 23 септември 2013 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: Л. Р. Юмер Ответник: Директора на ТД на НАП – гр. Варна   Преюдициални въпроси   1.         Допускат ли разпоредбите чл. 2 ДЕС и на чл. 20 и чл. 21 от Хартата на основните […]

Дело C-492/13, “Траум” ЕООД / Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна   Преюдициално запитване, отправено на 16 септември 2013 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: “Траум” ЕООД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП   Преюдициални въпроси   1.         Следва ли да се счита за изпълнено условието за освобождаване […]

Дело C-107/13, “ФИРИН” ООД / Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Велико Търново

Запитваща юрисдикция Административен съд Велико Търново   Преюдициално запитване, отправено на 4 март 2013 година   Страни в главното производство Жалбоподател: “ФИРИН” ООД Ответник: Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Велико Търново   Преюдициални въпроси   1. Следва ли в случаите като този в главното производство, при които е приспаднато веднага и ефективно ДДС, свързано […]

Дело C-18/13, “МАКС ПЕН” ЕООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” София

Запитваща юрисдикция Административен съд София-град   Преюдициално запитване, отправено на 14 януари 2013 година   Страни в главното производство Жалбоподател: “МАКС ПЕН” ЕООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” София   Преюдициални въпроси   1. Следва ли да се отнесат към “данъчна измама” за целите на приспадане на ДДС по правото на […]

Дело C-142/12, “Съни трейд” ЕООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна

Преюдициално запитване, отправено на 30 март 2012 година.     Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна     Страни в главното производство Жалбоподател: “Съни трейд” ЕООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси   1. Понятието за данъчно събитие […]

Дело C-142/12, Маринов / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна

Преюдициално запитване, отправено на 21 март 2012 година. Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна     Страни в главното производство Жалбоподател: Хр. Маринов Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси 1. Разпоредбата на чл. 18, буква в) от Директива […]

Дело C-138/12, “Руседеспред” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна

Преюдициално запитване, отправено на 15 март 2012 година.   Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна   Страни в главното производство Жалбоподател: “Руседеспред” ООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна   Преюдициални въпроси   1. По силата на принципа на данъчен неутралитет, данъчнозадължено лице има ли право в рамките на установения давностен […]

Дело C-124/12, “ЕЙ и ЕС – ЗС Марица – Изток 1” ЕООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив

Преюдициално запитване, отправено на 7 март 2012 година.     Запитваща юрисдикция Административен съд – Пловдив       Страни в главното производство Жалбоподател: “ЕЙ и ЕС – ЗС Марица – Изток 1” ЕООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив   Преюдициални въпроси   1. В съответствие ли е с член […]

Дело C-78/12, “Евита-К” ЕООД/Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” София

Преюдициално запитване, отправено на 14 февруари 2012 година.   Запитваща юрисдикция Административен съд – София град   Страни в главното производство Жалбоподател: “Евита-К” ЕООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” София   Преюдициални въпроси 1. 0пределението за “доставка на стоки” по смисъла на чл. 14, §1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от […]

Дело C-62/12, Костов/Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна

Преюдициално запитване, отправено на 7 февруари 2012 година.   Запитваща юрисдикция Административен съд Варна   Страни в главното производство Жалбоподател: Галин Костов Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите   Преюдициални въпроси   1. Трябва ли физическо лице, регистрирано за целите на ДДС […]

Дело C-19/12, “Ефир” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив

Преюдициално запитване, отправено на 16 януари 2012 година.   Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Страни в главното производство Жалбоподател: “Ефир” ООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив Преюдициални въпроси   1.    Следва ли разпоредбите на чл.62, параграфи 1 и 2 на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно […]

Дело C-642/11, ЕООД “Строй транс” / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- гр.Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

Преюдициално запитване, отправено на 2-ри декември 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна   Страни в главното производство: Жалбоподател: ЕООД “Строй транс” Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- гр.Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси:   1. Следва ли разпоредбата на чл. 203 от Директива […]

Дело C-642/11, “ЛВК – 56” ЕООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- гр.Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

Преюдициално запитване, отправено на 2-ри декември 2011 година   Запитваща юрисдикция Административен съд Варна    Страни в главното производство Жалбоподател: “ЛВК – 56” ЕООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- гр.Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси   1. Разпоредбата на чл.203 от Директива 2006/112 обхваща ли […]

Дело C-572/11, “Мениджърски бизнес решения” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Велико Търново

Преюдициално запитване, отправено на 11-ти ноември 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд Велико Търново   Страни в главното производство: Жалбоподател: “Мениджърски бизнес решения” ООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Велико Търново   Преюдициални въпроси: Следва ли в случаите като тези в главното производство и при съобразяване на принципите на […]

Дело C-550/11, ЕТ “ПИГИ – П. Димова” / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

Преюдициално запитване, отправено на 2-ри ноември 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна   Страни в главното производство: Жалбоподател: ЕТ “ПИГИ – П. Димова” Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите   Преюдициални въпроси: 1.    В кои случаи следва да се приема, […]

Дело C-549/11, Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Бургас / “Орфей България” ЕООД

Преюдициално запитване, отправено на 2-ри ноември 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Върховен административен съд   Страни в главното производство: Жалбоподател: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Бургас Ответник: “Орфей България” ЕООД   Преюдициални въпроси: 1. Трябва ли чл. 63 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на […]

Дело C-298/11, “Добруджанска петролна компания” АД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

Преюдициално запитване, отправено на 14-ти юни 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна   Страни в главното производство: Жалбоподател: “Добруджанска петролна компания” АД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси: 1.    Следва ли чл.80, ал.1, б.”а” и б.”б” […]

Дело C-285/11, “БОНИК” ЕООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

Преюдициално запитване, отправено на 8-ми юни 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна   Страни в главното производство: Жалбоподател: “БОНИК” ЕООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси: 1.     Съгласно разпоредбите на чл.178 букви а и б, […]

Дело C-284/11, “ЕМС България ТРАНСПОРТ” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите

Преюдициално запитване, отправено на 8-ми юни 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Върховен административен съд   Страни в главното производство: Жалбоподател: “ЕМС България ТРАНСПОРТ” ООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси: 1. Член 179, ал.1, член 180 и член […]