Tag archives for Антидъмпингово право

Дело C-667/11, “Палтрейд”ЕООД / Началник на Митнически пункт – Пристанище Варна при Митница Варна

Преюдициално запитване, отправено на 8-ми декември 2011 година     Запитваща юрисдикция: Административен съд Варна   Страни в главното производство: Жалбоподател: “Палтрейд”ЕООД Ответник: Началник на Митнически пункт – Пристанище Варна при Митница Варна   Преюдициални въпроси:   1. Допустимо ли е ретроактивно събиране на антидъмпингово мито по приложение на чл. l от Регламент за изпълнение […]