Tag archives for Административен съд – Пловдив

Дело C-124/12, “ЕЙ и ЕС – ЗС Марица – Изток 1” ЕООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив

Преюдициално запитване, отправено на 7 март 2012 година.     Запитваща юрисдикция Административен съд – Пловдив       Страни в главното производство Жалбоподател: “ЕЙ и ЕС – ЗС Марица – Изток 1” ЕООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив   Преюдициални въпроси   1. В съответствие ли е с член […]