Tag archives for Административен съд – Велико Търново

Дело C-107/13, “ФИРИН” ООД / Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Велико Търново

Запитваща юрисдикция Административен съд Велико Търново   Преюдициално запитване, отправено на 4 март 2013 година   Страни в главното производство Жалбоподател: “ФИРИН” ООД Ответник: Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Велико Търново   Преюдициални въпроси   1. Следва ли в случаите като този в главното производство, при които е приспаднато веднага и ефективно ДДС, свързано […]

Дело C-572/11, “Мениджърски бизнес решения” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Велико Търново

Преюдициално запитване, отправено на 11-ти ноември 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд Велико Търново   Страни в главното производство: Жалбоподател: “Мениджърски бизнес решения” ООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Велико Търново   Преюдициални въпроси: Следва ли в случаите като тези в главното производство и при съобразяване на принципите на […]