Tag archives for Административен съд – Варна

Дело C-222/16, МИП – ТС

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна Преюдициално запитване, отправено на 20 април 2016 г. Страни в главното производство Жалбоподател: “МИП-ТС” ООД Ответник: Митница-Варна  

Дело C-463/14,„Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани“ ООД / Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна   Преюдициално запитване, отправено на 21 ноември 2014 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: „Векос трейд“ АД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП   1. Разпоредбите на чл.24, пар.1 и чл.25, буква б) от Директива 2006/1121 следва […]

Дело C-403/14, „Векос трейд“ АД / Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр.Варна при Централно управление на НАП

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна   Преюдициално запитване, отправено на 25 август 2014 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: „Векос трейд“ АД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП   Преюдициални въпроси   Нарушава ли принципите на данъчен неутралитет, пропорционалност и закрила на […]

Дело C-159/14, “Коела – Н” ЕООД / Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр.Варна при Централно управление на НАП

Преюдициално запитване, отправено на 4 април 2014 г.   Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна Страни в главното производство Жалбоподател: “Коела – Н” ЕООД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП Преюдициални въпроси   Следва ли чл.14, т.1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 […]

Дело C-123/14, „Италес“ ООД / Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на НАП

Преюдициално запитване, отправено на 14 март 2014 г.   Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна Страни в главното производство Жалбоподател: „Италес“ ООД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП Преюдициални въпроси Следва ли чл. 168 от Директива 2006/112/ЕО1 на Съвета от 28 ноември 2006 година […]

Дело C-505/13, Юмер / Директора на ТД на НАП – гр. Варна

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна   Преюдициално запитване, отправено на 23 септември 2013 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: Л. Р. Юмер Ответник: Директора на ТД на НАП – гр. Варна   Преюдициални въпроси   1.         Допускат ли разпоредбите чл. 2 ДЕС и на чл. 20 и чл. 21 от Хартата на основните […]

Дело C-492/13, “Траум” ЕООД / Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна   Преюдициално запитване, отправено на 16 септември 2013 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: “Траум” ЕООД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП   Преюдициални въпроси   1.         Следва ли да се счита за изпълнено условието за освобождаване […]

Дело C-142/12, “Съни трейд” ЕООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна

Преюдициално запитване, отправено на 30 март 2012 година.     Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна     Страни в главното производство Жалбоподател: “Съни трейд” ЕООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси   1. Понятието за данъчно събитие […]

Дело C-142/12, Маринов / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна

Преюдициално запитване, отправено на 21 март 2012 година. Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна     Страни в главното производство Жалбоподател: Хр. Маринов Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси 1. Разпоредбата на чл. 18, буква в) от Директива […]

Дело C-138/12, “Руседеспред” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна

Преюдициално запитване, отправено на 15 март 2012 година.   Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна   Страни в главното производство Жалбоподател: “Руседеспред” ООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна   Преюдициални въпроси   1. По силата на принципа на данъчен неутралитет, данъчнозадължено лице има ли право в рамките на установения давностен […]

Дело C-62/12, Костов/Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна

Преюдициално запитване, отправено на 7 февруари 2012 година.   Запитваща юрисдикция Административен съд Варна   Страни в главното производство Жалбоподател: Галин Костов Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите   Преюдициални въпроси   1. Трябва ли физическо лице, регистрирано за целите на ДДС […]

Дело C-667/11, “Палтрейд”ЕООД / Началник на Митнически пункт – Пристанище Варна при Митница Варна

Преюдициално запитване, отправено на 8-ми декември 2011 година     Запитваща юрисдикция: Административен съд Варна   Страни в главното производство: Жалбоподател: “Палтрейд”ЕООД Ответник: Началник на Митнически пункт – Пристанище Варна при Митница Варна   Преюдициални въпроси:   1. Допустимо ли е ретроактивно събиране на антидъмпингово мито по приложение на чл. l от Регламент за изпълнение […]

Дело C-642/11, ЕООД “Строй транс” / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- гр.Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

Преюдициално запитване, отправено на 2-ри декември 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна   Страни в главното производство: Жалбоподател: ЕООД “Строй транс” Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- гр.Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси:   1. Следва ли разпоредбата на чл. 203 от Директива […]

Дело C-642/11, “ЛВК – 56” ЕООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- гр.Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

Преюдициално запитване, отправено на 2-ри декември 2011 година   Запитваща юрисдикция Административен съд Варна    Страни в главното производство Жалбоподател: “ЛВК – 56” ЕООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- гр.Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси   1. Разпоредбата на чл.203 от Директива 2006/112 обхваща ли […]

Дело C-550/11, ЕТ “ПИГИ – П. Димова” / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

Преюдициално запитване, отправено на 2-ри ноември 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна   Страни в главното производство: Жалбоподател: ЕТ “ПИГИ – П. Димова” Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите   Преюдициални въпроси: 1.    В кои случаи следва да се приема, […]

Съединени дела C-320/11, С-330/11, С-382/11 и С-383/11, “Диджиталнет” ООД / Началник на Митнически пункт – Варна Запад при Митници Варна

Преюдициално запитване, отправено на 27-ти юни 2011 година      Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна     Страни в главното производство: Жалбоподател: ,,Диджиталнет” ООД Ответник: Началник на Митнически пункт – Варна Запад при Митници Варна   Преюдициални въпроси: 1.    Какво следва да се разбира под Интернет, съгласно Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на ЕО за […]

Дело C-298/11, “Добруджанска петролна компания” АД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

Преюдициално запитване, отправено на 14-ти юни 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна   Страни в главното производство: Жалбоподател: “Добруджанска петролна компания” АД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси: 1.    Следва ли чл.80, ал.1, б.”а” и б.”б” […]

Дело C-285/11, “БОНИК” ЕООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

Преюдициално запитване, отправено на 8-ми юни 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна   Страни в главното производство: Жалбоподател: “БОНИК” ЕООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси: 1.     Съгласно разпоредбите на чл.178 букви а и б, […]

Дело C-234/11, “ТЕЦ Хасково” АД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

Преюдициално запитване, отправено на 16-ти май 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна Страни в главното производство: Жалбоподател: “ТЕЦ Хасково” АД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите Преюдициални въпроси: 1. Как следва да се тълкува понятието “унищожаване на имущество” […]

Дело C-153/11, “Клуб” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

Преюдициално запитване, отправено на 28-ми март 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна   Страни в главното производство: Жалбоподател: “Клуб” ООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите   Преюдициални въпроси: Следва ли чл.168, ал.1, б.”а” от Директива 2006/112/ЕО на […]

Дело C-129/11, “Провадинвест” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”

Преюдициално запитване, отправено на 14-ти март 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд – Варна   Страни в главното производство: Жалбоподател: “Провадинвест” ООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”   Преюдициални въпроси: 1. Следва ли чл.80, ал.1, б.”а” и б.”б” от Директива 2006/112/ЕО на съвета от 28 ноември 2006 година относно общата […]

Дело C-118/11, “ЕОН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”

Преюдициално запитване, отправено на 7-ми март 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд Варна.   Страни в главното производство: Жалбоподател: “ЕОН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД. Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”.   Преюдициални въпроси: 1. Как трябва да се тълкува условието по чл.168 от Директива 2006/112″се използват”, и при преценката за първоначалното възникване […]