Tag archives for Административен съд – Бургас

Дела C-330/13, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД / Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център“ при Митница Бургас

Запитваща юрисдикция Административен съд Бургас   Преюдициално запитване, отправено на 18 юни 2013 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД Ответник: Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център“ при Митница Бургас   Преюдициални въпроси 1.         Противоречи ли посоченият в приложение А на обяснителните бележки към глава 27 от КН метод за […]