Отправените преюдициални запитвания през 2007-2010 г. по области от правото и запитващи юрисдикции

В периода от 1 януари 2007 г. – 31 декември 2010 г. български юрисдикции са отправили общо 13 преюдициални запитвания до Съда на ЕС, както следва:

 

Юрисдикция

Брой преюдициални запитвания

Върховен административен съд

4

Върховен касационен съд

1

Административен съд град София

4

Софийски градски съд

3

Районен съд – Пловдив

2