Category archives for убежище

ОТ „ТЪРСЕЩИ УБЕЖИЩЕ“ КЪМ „ХОРА“: ПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТВЕДЕНИ ПО ХУМАНИТАРНИ ПРИЧИНИ

(Решения на Съда на ЕС делата С-542/13, M’Bodj и C-562/13, Abdida) Д-р Валерия Иларева[1]   В делата M’Bodj и Abdida, решенията по които са постановени на 18 декември 2014 година, Големият състав на Съда на Европейския съюз и Генералният адвокат Yves Bot разглеждат и предлагат решения за важни практически въпроси в съвременната миграционна политика на […]