Category archives for Свободно движение на стоки

Ограничeнията на паралелната търговия с лекарства в практиката на Съда на ЕС, Европейската Комисия и Комисията за защита на конкуренцията

Елеонора Матеина[1]     Въведение Паралелната търговия с лекарствени продукти в рамките на вътрешния пазар в Европейския съюз винаги е била актуална тема още от самото му създаване. Темата въплъщава в себе си вечната борба на държавите да балансират между достъпна цена и качествени лекарства с непрестанните креативни опити на фармацевтичните компании да създават нови […]

Федерална република Германия е нарушила правото на ЕС като е предвидила данъчни облекчения за германските моторни превозни средства в размер на съответната им такса за ползване на пътната инфраструктура в страната

Решение от 18 юни 2019 година, Austria v Germany, C-591/17, ECLI:EU:C:2019:504     Делото е с предмет иск за установяване на неизпълнение на задължения по член 259 ДФЕС, предявен от Република Австрия срещу Федерална република Германия.   Със своя иск Република Австрия иска от Съда да установи, че като е въвела таксата за ползване на инфраструктурите за […]

ЗАБРАНАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА КАМИОНИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ, ПО МАГИСТРАЛАТА В ДОЛИНАТА НА РЕКА ИН В АВСТРИЯ НАРУШАВА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ В ЕС

Решение от 21 декември 2011 г., Комисия/Австрия, С‑28/09   С исковата си молба Европейската комисия, подкрепена от Италия и Нидерландия, иска от Съда да установи, по реда на чл. 226 ДЕО, че като е наложила забрана за движение по участък от магистрала А 12 в долината на река Ин (Австрия) на камиони с маса над 7,5 t, превозващи определени стоки, […]

Търговията с медицински изделия по интернет– условия и възможни ограничения (Решение на Съда на ЕС по дело Ker-Optika, C-108/09)

Жана Генова и Николай Бандаков, La vente de dispositifs médicaux sur Internet – conditions et limitations (Affaire C-108/09, Ker-Optika), ЕПП, том I, стр. 167, текст: Български език, резюме: Френски език.

БОРБА С НАРКОТУРИЗМА – РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛО C-137/09, JOSEMANS

 Свободно предостовяне на услуги – Свободно движение на стоки – Принцип на недопускане на дискрименация – Мярка, приета от местен публичен орган, която позволява достъп до кофишопове (‘coffee-shops’) единствено на местни за Нидерландия лица – Търговия с т.нар. “леки” наркотици –  Търговия с безалкохолни напитки и храни – Цел за борба с наркотуризма и свързаното […]