Category archives for Преюдициални запитвания на български юрисдикции

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 1.01.2020 – 31.03.2020

  Обзор   В периода 1 януари 2020 г. – 31 март 2020 г. български юрисдикции са отправили 7 преюдициални запитвания до Съда на ЕС.   Юрисдикция Брой преюдициални запитвания (1.01.2020 – 31.03.2020) Върховен административен съд 2 Административен съд Варна 1 Апелативен съд Варна 1 Специализиран наказателен съд 2 Софийски районен съд 1   Преюдициалните […]

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 1.10.2019 – 31.12.2019

Обзор   В периода 1 октомври 2019 г. – 31 декември 2019 г. български юрисдикции са отправили 5 преюдициални запитвания до Съда на ЕС.   Юрисдикция Брой преюдициални запитвания (1.10.2019 – 31.12.2019) Административен съд Благоевград 1 Специализиран наказателен съд 3 Софийски районен съд 1   Преюдициалните запитвания са за тълкуване на разпоредби от правото на […]

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 1.05.2019 – 30.09.2019

Обзор   В периода 1 май 2019 г. – 30 септември 2019 г. български юрисдикции са отправили 5 преюдициални запитвания до Съда на ЕС.   Юрисдикция Брой преюдициални запитвания (1.05.2019 – 30.09.2019) Върховен административен съд 1 Специализиран наказателен съд 1 Софийски районен съд 2 Административен съд Пловдив 1   Преюдициалните запитвания са за тълкуване на […]

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 01.11.2018 – 30.04.2019

Обзор   В периода 1 ноември 2018 г. – 30 април 2019 г. български юрисдикции са отправили 11 преюдициални запитвания до Съда на ЕС.   Юрисдикция Брой преюдициални запитвания (01.11.2018 – 30.04.2019) Върховен административен съд 2 Специализиран наказателен съд 3 Софийски градски съд 2 Административен съд Хасково 1 Административен съд Варна 1 Окръжен съд Видин […]

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 01.07.2018 – 31.10.2018

Обзор   В периода 1 юли 2018 г. – 31 откомври 2018 г. български юрисдикции са отправили 7 преюдициални запитвания до Съда на ЕС.   Юрисдикция Брой преюдициални запитвания (01.07.2018 – 31.10.2018) Специализиран наказателен съд 2 Апелативен съд София 1 Софийски градски съд 1 Административен съд София-град 2 Районен съд Луковит 1   Преюдициалните запитвания […]

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 01.04.2018 – 30.06.2018ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 01.04.2018 – 30.06.2018

    Обзор   В периода 1 април 2017 г. – 30 юни 2018 г. български юрисдикции са отправили 4 преюдициални запитвания до Съда на ЕС.   Юрисдикция Брой преюдициални запитвания (01.04.2018 – 30.6.2018) Върховен касационен съд 1 Софийски градски съд 1 Окръжен съд Благоевград 1 Административен съд София-град 1 Преюдициалните запитвания са за тълкуване […]

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 1.11.2017 – 31.03.2018

Обзор   В периода 1 ноември 2017 г. – 31 март 2018 г. български юрисдикции са отправили 4 преюдициални запитвания до Съда на ЕС.   Юрисдикция Брой преюдициални запитвания (01.11.2017 – 31.3.2018) Върховен касационен съд 1 Районен съд София 1 Районен съд Асеновград 1 Районен съд Свиленград 1 Преюдициалните запитвания са за тълкуване на разпоредби […]

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 1.06.2017 – 31.10.2017

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 1.06.2017 – 31.10.2017     Обзор   В периода 1 юни 2017 г. – 31 октомври 2017 г. български юрисдикции са отправили 9 преюдициални запитвания до Съда на ЕС.   Юрисдикция Брой преюдициални запитвания (01.06.2017 – 31.10.2017) Върховен касационен съд 2 Върховен административен […]

ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 3/16 НА НК НА ВКС – ПОСЛЕДИЦИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 3/16 НА НК НА ВКС – ПОСЛЕДИЦИ И ВЪЗМОЖНОСТИ   Иво Хинов[1]     В своето преюдициално заключение по делото „Огнянов“, С-554/14,[2] Съдът на Европейския съюз даде тълкуване, различаващо се от това в т.3 от това в Тълкувателно решение № 3/13 на Върховния касационен съд, Наказателна колегия. Една от последиците от това […]

ДЕСЕТ ГОДИНИ ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ – КРИТИЧЕН ПРЕГЛЕД И РАВНОСМЕТКА

Александър Корнезов[1]       I.Въведение Ако цифрите можеха да говорят, те най- вероятно щяха да ни разкажат забележителна история. След кратък първоначален период на относителна срамежливост, българските съдилища се превърнаха в едни от най-активните юрисдикции от Централна и Източна Европа по брой преюдициални запитвания. Дори да оставим цифрите настрана, качеството на български преюдициални запитвания […]

РЕШЕНИЯТА НА СЕС ПО КАЗУСА „ОГНЯНОВ“ – ДВЕ СТЪПКИ НАПРЕД

Решения на Съда на ЕС от 8 ноември 2016г. по дело С-554/14 и от 5 юли 2016г. по дело С-614/14   Елица Василева [1]     І. Въведение През 2014 г. до Съда на Европейския съюз (СЕС) бяха отправени две преюдициални запитвания, по които Съдът излезе с решения през изминалата 2016 година. Едновременното запознаване с […]

ОБОСНОВАНО ПОДОЗРЕНИЕ ИЛИ „ВИНОВЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО”

Решение на Съда на ЕС (четвърти състав) от 27 октомври 2016 година по дело C‑439/16, Milev   Мирослава Чифчиева[1]      I. Въведение По отправено преюдициално запитване от Специализирания наказателен съд в Република България Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови на 27 октомври 2016 г. по реда на спешното производство[2] решението си по делото Милев, свързано с […]

Дело C-518/16, „ЗПТ“ АД

Запитваща юрисдикция Софийски градски съд   Преюдициално запитване, отправено на 4 октомври 2016 г.   * Няма информация за преюдициалните въпроси към 01.11.2016

Дело C-428/16, „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД / Емил Янакиев

Запитваща юрисдикция Районен съд София Преюдициално запитване, отправено на 1 август 2016 година Страни в главното производство   Жалбоподател: „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД Ответник: Емил Янакиев Преюдициални въпроси Противоречи ли чл. 101, § 1 ДФЕС (забраната за предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията) на разпоредбата на чл. 36, ал. 2 ЗА, съобразно която сдружение на предприятия, […]

Дело C-427/16, ЧЕЗ Електро България АД срещу Йордан Коцев

Запитваща юрисдикция Районен съд София Преюдициалното запитване е отправено на 1 август 2016 година Страни в главното производство Жалбоподател: „ЧЕЗ Електро България“ Ответник: Йордан Коцев Преюдициални въпроси Противоречи ли чл. 101, § 1 ДФЕС (забраната за предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията) на разпоредбата на чл. 36, ал. 2 ЗА, съобразно която сдружение на предприятия, […]

Дело C-347/16, Българска енергийна борса

Запитваща юрисдикция Административен съд София-град Преюдициалното запитване е отправено на 21 юни 2016 година   Страни в главното производство   Жалбоподател: „Българска енергийна борса“ АД (БЕБ) Ответник: Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Преюдициални въпроси   Допуска ли чл. 9, 1, буква б), т. т. i) и ii) на Директива 2009/72/ЕО1 на Европейския парламент […]

Дело C-310/16, Дзивев и др.

Запитваща юрисдикция Специализиран наказателен съд Преюдициално запитване е отправено на 31май 2016 г. Страна в главното производство Петър Дзивев Преюдициални въпроси Съответна ли е на: – чл.325 пар.1 от Договора за функциониране на Европейския съюз, съобразно който държавите-членки трябва да предприемат мерки за ефикасна защита против измамата и всяка друга незаконна дейност, която засяга финансовите […]

ПРОЦЕДУРИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ ОТ ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕС ЗА КООРДИНИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЧИЯТО СТОЙНОСТ НЕ ДОСТИГА УСТАНОВЕНИЯ ОТ ТЯХ ПРАГ, ОСВЕН ПРИ НАЛИЧИЕ НА ДРУГ СИГУРЕН ТРАНСГРАНИЧЕН ИНТЕРЕС

 (Определение на Съда на ЕС от 7 юли 2016 година по дело C‑129/15, X. M. Срещу Агенция за държавна финансова инспекция) Производството пред Съда на ЕС е образувано по отправено преюдициално запитване от Административен съд София-град относно тълкуването на член 1, параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно […]

ПРАВОТО НА ЕС НЕ ДОПУСКА ОТКАЗ ДА СЕ ОСВОБОДЯТ ОТ АКЦИЗ ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ, ПРОДАДЕНИ ОТ СКЛАДОДЪРЖАТЕЛ НА МЕЖДИНЕН КУПУВАЧ И ПРЕПРОДАДЕНИ НА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ, КОЙТО ПОДЛЕЖИ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ И КОИТО СЕ ДОСТАВЯТ ДИРЕКТНО ОТ ДАНЪЧНИЯ СКЛАД НА СКЛАДОДЪРЖАТЕЛЯ

(Решение на Съда на ЕС от 2 юни 2016 година по дело C‑355/14, „Полихим-СС“ срещу Началник на Митница – Свищов) Делото е образувано по преюдициално запитване  от Административен съд — Плевен относнотълкуването на член 1, параграф 1, буква a) от Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на […]

ПОГЛЕДЪТ НА СЕС ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ НОВАТА ДИРЕКТИВАТА 2016/343 ОТНОСНО ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА НЕВИНОВНОСТ И РАЗПОРЕДБИТЕ ОТ НПК, ЗАБРАНЯВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪД ПРИ ПРОВЕРКА НА МЯРКАТА ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО НА ОБОСНОВАНО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ПОДСЪДИМИЯ

(Решение на Съда на ЕС от 27 октомври 2016 г. по дело С-439/16 PPU, Милев и Заключение на Генералния адвокат Бобек от 11 октомври 2016 г.) Решението на СЕС Делото е образувано по отправено запитване от Специализирания наказателен съд относно тълкуване на членове 3 и 6 от Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на […]

ПРАВОТО НА ЕС НЕ ДОПУСКА НАЦИОНАЛНА НОРМА, КОЯТО ЗАДЪЛЖАВА ЗАПИТВАЩИЯ СЪД ДА СИ НАПРАВИ ОТВОД СЛЕД ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ ДО СЕС

(Решение на Съда на ЕС от 5 юли 2016 година по дело C‑614/14, Огнянов)   Делото е образувано по отправено запитване от Софийски градски съд относно тълкуването на член 267 ДФЕС, член 94 от Процедурния правилник на Съда, както и на член 47, втора алинея и член 48, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, в рамките […]

Дело C-224/16, АЕБТРИ

Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Преюдициално запитване, отправено на 20 април 2016 г. Страни в главното производство Жалбоподател: Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) Ответник: Началник на Митница Бургас, като правоприемник на Митница Свиленград Преюдициални въпроси Компетентен ли е Съдът, с цел предотвратяване на противоречиви съдебни решения, да тълкува, по обвързващ […]

Дело C-222/16, МИП – ТС

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна Преюдициално запитване, отправено на 20 април 2016 г. Страни в главното производство Жалбоподател: “МИП-ТС” ООД Ответник: Митница-Варна  

Дело C-171/16, Бешков

Запитваща юрисдикция Софийски районен съд Преюдициално запитване, отправено на 24 март 2016 г. Страни в главното производство Молител: Т. А. Б. Преюдициални въпроси Как следва да се тълкува понятието „новообразувано наказателно производство“, употребено в Рамково решение 2008/675/ПВР на Съвета от 24 юли 2008 г. за вземане предвид присъдите, постановени в държавите-членки на Европейския съюз в хода […]