Category archives for Преки производства

Обжалваемите актове на Европейската комисия в областта на Европейското антитръстово право

  Доц. д-р Александър Корнезов[1]     1           Въведение Европейското антитръстово право се отличава с необичайна концентрация на правомощия в ръцете на Европейската комисия. Тя едновременно разследва предполагаеми нарушения на европейското антитръстово право (чл. 101 и 102 ДФЕС), „обвинява“ провинилите се предприятия, установява с решение наличието на нарушение и наказва нарушителите. Наред с това, Европейската […]

ОБЩИЯТ СЪД ОТМЕНИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА СИРИЙСКИ БИЗНЕСМЕН ПОРАДИ ЛИПСА НА ДОСТАТЪЧНО СОЛИДНА ФАКТИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА ЗА НАЛАГАНЕТО ИМ ОТ СЪВЕТА

(Решение на Общия съд от 2 юни 2016 г. по дело T‑723/14, НХ срещу Съвет на Европейския съюз)[1] Решението на Общия съд от 2 юни 2016 г. е свързано с ограничителните мерки, приети от Европейския съюз по отношение на Сирийската арабска република с цел същата да бъде принудена да не използва сила срещу гражданското население […]

СЛУЖБАТА НА ЕС ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ СЛЕДВА ДА СЕ ИНФОРМИРА СЛУЖЕБНО ОТНОСНО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОГАТО РАЗГЛЕЖДА ВЪЗРАЖЕНИЕ ОСНОВАНО НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПО-РАНЕН ЗНАК, КОЙТО ПОЛУЧАВА ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ТОВА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 (Решение на Общия съд от 29 юни 2016 г. по дело T‑567/14, “Груп“ ООД срещу Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), относно фигуративната марка GROUP Company TOURISM & TRAVEL) Решението на Общия съд е постановено на 29 юни 2016 г. в производство, образувано по жалба на българското дружество „Груп“ ООД срещу решение на Служба […]