Category archives for Преки искове

Решение на Съда от 20ти март 2014 г. по дело C 271/13, „Русе индъстри“ АД срещу Европейската комисия

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (седми състав) 20 март 2014 година(*) „Обжалване — Държавни помощи — Помощ, предоставена от Република България под формата на несъбиране на вземания — Решение на Комисията, с което тази помощ се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и се разпорежда възстановяването ѝ — Понятието „нова помощ“ — Задължение за мотивиране“ По дело […]