Category archives for Осигурително право

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПРИ СМЯНА НА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕТО ОТ ЕДНА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В ДРУГА

Решение от 21 юли 2011 г., Stewart, C-503/09   Г‑жа Stewart, гражданка на Обединеното кралство, родена през ноември 1989 г., страда от синдрома на Даун. От август 2000 г. тя се установява да живее с родителите си в Испания. Тя никога не е работила и по всяка вероятност никога няма да може да упражнява професионална дейност. Майката на […]

ПРАВО НА ЛЕЧЕНИЕ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕГО

Аглика Адамова [1] [2]   І. За проблема, значението му и целта на изложението Свободното движение на хора и услуги е едно от основните достижения на Европейския съюз и крайъгълен камък на европейското право. Не толкова известно в България е, че с този принцип е тясно свързана и възможността за лечение в друга държава-членка на […]