Category archives for Съвет на ЕС

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЗА ПО-СПРАВЕДЛИВО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЦИФРОВИЯ СЕКТОР

(Предложения на Комисията за директиви на Съвета)[1],[2]   На 21 март 2018 г. Европейската комисия предложи нови правила, които да гарантират, че всички дружества в сектора на цифровата икономика плащат справедливи данъци в ЕС. Мерките затвърждават позицията на ЕС като лидер в разработването на модерни данъчни закони. Цифровата икономика е и една от приоритетните теми […]

РЕФОРМА НА ВИЗОВАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета, изменящ Визовия кодекс)[1]   На 14 март 2018 r. Комисията предложи реформи на общата визова политика на ЕС, за да адаптира действащите правила към променящите се рискове във връзка със сигурността и незаконната миграция, както и към развитието на технологиите. Наред с по-дългосрочната цел за приемане на […]

СТРАТЕГИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

(Съобщение на Комисията COM(2018)65)[1]   Европейската комисия прие на 6 февруари 2018 г. стратегия за надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към държавите от Западните Балкани. Един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС е именно „Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани“. ЕС е най-големият донор и инвеститор в […]

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ОТБРАНА: 5,5 МИЛИАРДА ЕВРО ГОДИШНО ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ

  [1]   На 7 юни 2017 г. Европейската комисия даде началото на Европейски фонд за отбрана, който ще координира и допълва националните инвестиции в научноизследователска дейност в областта на отбраната, в разработването на прототипи и в придобиването на отбранително оборудване и технологии. Фондът беше обявен от председателя на ЕК Юнкер през септември 2016 г. и […]

ДВАДЕСЕТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ ПОСТИГНАХА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА, ОЧАКВА СЕ СЪГЛАСИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

[1] На 8 юни 2017 r. 20 държави членки, включително България[2], постигнаха политическо съгласие за създаването на новата Европейска прокуратура чрез засилено сътрудничество. Сега е необходимо и Европейският парламент да даде своето съгласие. Европейската комисия предложи да бъде създадена Европейска прокуратура през 2013 г. въз основа на член 86 от ДФЕС. След като стана ясно, че предложението […]