Category archives for Решения на други национални съдилища

Решения на национални съдилища на държави членки в изпълнение на постановени преюдициални заключения

    Франция – Държавен съвет Решение на GC и други (Препращане на чувствителни данни), C-136/17 Регламент (ЕС) 2016/679 – Лични данни – Право на премахване от списъка с резултатите на връзки в интернет   Решението на Съда на ЕС GC e.a. (Déréférencement de données sensibles (Премахване на чувствителни данни)), C-136/17, касае преюдициално запитване, отправено […]

Решения на национални съдилища на държави членки в изпълнение на постановени преюдициални заключения

  Германия – Федерален съд [Решение по дело Peugeot Deutschland, C-132/17] Безплатно предоставяне на услуги – Понятие за “аудиовизуална медийна услуга”   След решението на Съда по дело Peugeot Deutschland, C-132/17 Федералният съд отхвърля жалбата на Peugeot Deutschland за отмяна на решението на Висшия окръжен съд в Кьолн, според което Peugeot Deutschland е трябвало да […]

Общ преглед на решения на националните съдилища в областта на защитата на личните данни за периода 2016 – 2018 г.

Интернет търсачки   Испания – Върховен съд Търсачка – Определяне на лицето, отговорно за обработване на лични данни По дело, чиито факти са били подобни на фактите по дело Google Spain et Google (C-131/12), довели до решението на Съда на ЕС, Върховният съд на Испания потвърждава, че лицето, което управлява интернет-търсачка отговаря за обработването на личните […]