Category archives for Новости в правната литература

ТОДОР КОЛАРОВ. СМЕСЕНИТЕ ДОГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ИЗДАТЕЛСТВО НА НБУ. С., 2018.

Монографичният труд „Смесените договори на ЕС“ е сериозно постижение в научното развитие на доц. д-р Тодор Коларов като изследовател на правото на Европейския съюз. В същото време монографията е явление в научната ни литература, посветена на изследване на правната система на тази организация. Въпреки десетгодишнината на пълноправното ни членство в ЕС, ние все още мислим […]