Category archives for Икономическа и валутна политика

Трансграничното действие на мерките за преструктуриране в Европейския съюз по Директива 2014/59/ЕС и съдебният контрол върху тях

Рашко Стоянов*     ВЪВЕДЕНИЕ Интеграцията на пазарите в Европа винаги е заемала централно място в идеята за съюз между държавите на континента. След основаването на Европейските общности през 50-те години на миналия век[1], интеграцията на пазарите бележи неимоверен прогрес. Изключение е интеграцията на финансовите пазари, която е силно затруднена преди подписването на Договора от […]

TREATY ON STABILITY, COORDINATION AND GOVERNANCE IN THE ECONOMIC AND MONETARY UNION

Aka Fiscal Compact Daniel Gros [1]   This Treaty has a long title, but upon closer examination it is long on good intentions and rather short on substance in terms of binding provisions. The only really substantive binding provision is that the Member States oblige themselves to adopt at the national level rules which limit […]

ЕВРОПЕЙСКИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СТАБИЛНОСТ НА ЕВРОТО

На 25 март 2011 г. Европейският съвет прие първо по рода си решение[1], с което се прави изменение в един от учредителните договори — Договора за функциониране на Европейския съюз. Изменението се осъществява по реда на въведената с Договора от Лисабон в член 48, пар. 6 ДЕС опростена процедура за преразглеждане на учредителните договори, съгласно […]