Category archives for Земеделие и риболов

ПРАВОТО НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПРИНЦИПА НА ПРОЗРАЧНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съединени дела C-92/09 и C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR     Проф.д-р Жасмин Попова*   ВЪВЕДЕНИЕ Разглежданото дело се вписва в богатата юриспруденция на съдебната институция на ЕС в сферата на основните права, като това е първото решение, в което Съдът се основава на нарушение на правото на защита на лични данни, прокламирано в […]