Category archives for Европейско гражданство

Конференцията за бъдещето на Европа

Европейската комисия ще работи за подготовката на Конференцията за бъдещето на Европа, която се очаква да започне на Деня на Европа на 9 май 2020 г. – 70 години след подписването на Декларацията на Шуман и 75 години след края на Втората световна война, и да продължи две години. Конференцията е проект, обявен в политическите насоки […]

Предложението на Европейската комисия за „Еразъм“ : бъдещата Европейска програма за образование и обучение, младеж и спорт

Елка Колева[1]     „Еразъм+“ е програма на Европейския съюз в областта на образованието и обучението, младежта и спорта. С бюджет от 14.8 милиарда евро за периода 2014—2020 г. „Еразъм+“ помага на европейските държави да модернизират и подобрят своите системи за образование и обучение. Програмата има за цел да предостави на над 4 милиона европейци възможност […]

LA MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS EUROPÉENS: VERS UNE NOUVELLE CATÉGORIE DE CITOYENS EUROPÉENS

Arpiné Manuelyan[1] 1.          Si le contentieux lié à la mobilité des étudiants européens n’est pas nouveau, la Cour de justice vient d’en ajouter des éléments qui achèvent en quelque sorte la construction entreprise en la matière à la fin des années 1980[2]. En effet, avec son arrêt Thiele Meneses[3], la Cour consolide sa jurisprudence concernant […]

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПРИ СМЯНА НА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕТО ОТ ЕДНА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В ДРУГА

Решение от 21 юли 2011 г., Stewart, C-503/09   Г‑жа Stewart, гражданка на Обединеното кралство, родена през ноември 1989 г., страда от синдрома на Даун. От август 2000 г. тя се установява да живее с родителите си в Испания. Тя никога не е работила и по всяка вероятност никога няма да може да упражнява професионална дейност. Майката на […]

„ПРОЛЕТТА“ НА ГРАЖДАНСТВОТО НА СЪЮЗА ИЛИ ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ СЪДЪТ НА ЕС ВЕЧЕ ПРИЕМА, ЧЕ ТО ПРЕДОСТАВЯ РЕАЛНИ ПРАВА И ПРИ ЧИСТО ВЪТРЕШНИ ЗА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ПОЛОЖЕНИЯ

Решението на Съда на Европейския съюз по дело Ruiz Zambrano и последвалите го решения по дело McCarthy и по дело Dereci и др.   Деана Механджийска[1]   С Решение по дело Ruiz Zambrano[2] Съдът приема, че живеещите близо 10 години с неуреден статут в Белгия колумбийски граждани г‑н и г‑жа Zambrano, родители на две малки деца, които […]

ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

  На 11 март 2011г. беше публикуван Регламент (ЕС) No211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската иницитива[1]. Регламентът урежда процедурите и условията за представяне на европейски граждански инициативи. Тази нова форма на обществено участие във формирането на политиките на Европейския съюз беше въведена в Договора за създаване на Конституция за Европа, а след […]