Category archives for Европейско гражданство

Предложението на Европейската комисия за „Еразъм“ : бъдещата Европейска програма за образование и обучение, младеж и спорт

Елка Колева[1]     „Еразъм+“ е програма на Европейския съюз в областта на образованието и обучението, младежта и спорта. С бюджет от 14.8 милиарда евро за периода 2014—2020 г. „Еразъм+“ помага на европейските държави да модернизират и подобрят своите системи за образование и обучение. Програмата има за цел да предостави на над 4 милиона европейци възможност […]

LA MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS EUROPÉENS: VERS UNE NOUVELLE CATÉGORIE DE CITOYENS EUROPÉENS

Arpiné Manuelyan[1] 1.          Si le contentieux lié à la mobilité des étudiants européens n’est pas nouveau, la Cour de justice vient d’en ajouter des éléments qui achèvent en quelque sorte la construction entreprise en la matière à la fin des années 1980[2]. En effet, avec son arrêt Thiele Meneses[3], la Cour consolide sa jurisprudence concernant...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

HAS EU CITIZENSHIP REACHED BULGARIA? A CRITICAL OVERVIEW OF NATIONAL LEGISLATION AND CASE LAW

PART I Dr. Alexander Kornezov[1]     Introduction Union citizenship has been described as destined to become the “fundamental status of nationals of the Member States”.[2] It stands at the crossroads between integration and constitutionalism. As such, it has for a long time been the focus of heated academic debate. It has been argued that...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПРИ СМЯНА НА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕТО ОТ ЕДНА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В ДРУГА

Решение от 21 юли 2011 г., Stewart, C-503/09   Г‑жа Stewart, гражданка на Обединеното кралство, родена през ноември 1989 г., страда от синдрома на Даун. От август 2000 г. тя се установява да живее с родителите си в Испания. Тя никога не е работила и по всяка вероятност никога няма да може да упражнява професионална дейност. Майката на […]

„ПРОЛЕТТА“ НА ГРАЖДАНСТВОТО НА СЪЮЗА ИЛИ ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ СЪДЪТ НА ЕС ВЕЧЕ ПРИЕМА, ЧЕ ТО ПРЕДОСТАВЯ РЕАЛНИ ПРАВА И ПРИ ЧИСТО ВЪТРЕШНИ ЗА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ПОЛОЖЕНИЯ

Решението на Съда на Европейския съюз по дело Ruiz Zambrano и последвалите го решения по дело McCarthy и по дело Dereci и др.   Деана Механджийска[1]   С Решение по дело Ruiz Zambrano[2] Съдът приема, че живеещите близо 10 години с неуреден статут в Белгия колумбийски граждани г‑н и г‑жа Zambrano, родители на две малки деца, които...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

  На 11 март 2011г. беше публикуван Регламент (ЕС) No211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската иницитива[1]. Регламентът урежда процедурите и условията за представяне на европейски граждански инициативи. Тази нова форма на обществено участие във формирането на политиките на Европейския съюз беше въведена в Договора за създаване на Конституция за Европа, а след […]