Category archives for Държавни помощи

Общият съд отмени решението на Европейската комисия по делото Micula, с което изплащането от Румъния на присъдено от арбитражен съд обезщетение по инвестиционен договор бе квалифицирано като държавна помощ

Решение на Общия съд (втори разширен състав), 18 юни 2019 година, по дела T‑624/15, T‑694/15 и T‑704/15, ECLI:EU:T:2019:423     На 18 юни 2019 г. Общият съд постанови решението си по съедини дела T‑624/15, T‑694/15 и T‑704/15, като се произнесе по законосъобразността на решение (ЕС) 2015/1470 на Европейската комисия от 30 март 2015 година относно […]

СТАНОВИЩАТА НА ДАНЪЧНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, ВОДЕЩИ ДО ЗАБРАНЕНИ ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ (РЕШЕНИЯТА НА ЕК СРЕЩУ ЛЮКСЕМБУРГ, ХОЛАНДИЯ, ИРЛАНДИЯ И БЕЛГИЯ)

Васил Стойнов[1]   Въведение   Още в началото на мандата си Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ясно заяви като приоритет борбата с укриването на данъци. [2] Този политически ангажимент следва да се разгледа с уточнението, че системите за данъчно облагане са изцяло в компетентността на държавите-членки на ЕС. Националният суверенитет дава на европейските институции...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ПО-ЛЕКИ УСЛОВИЯ ЗА АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВАТА ЗА ОТМЯНА В ОБЛАСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

Решение от 24 май 2011 г., Комисия/Kronoply и Kronotex, С‑83/09 Р   Производството е образувано във връзка с държавна помощ, която Германия възнамерява да отпусне на предприятието Zellstoff Stendal GmbH („ZSG“), изразяваща се в опростим заем, данъчно облекчение за инвестиции и поръчителство в размер на 80 % от стойността на заема. Помощта е предназначена за финансиране на изграждането […]