Category archives for Висящи производства

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СЕЗИРА СЪДА НА ЕС С ИСК ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСПАЗВАНЕ ОТ БЪЛГАРИЯ НА НОРМИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

(Дело С-488/15, Комисия/България)   Съдът на ЕС е сезиран с иск от Европейската комисия с правно основание член 258 ДФЕС, заведен срещу Република България, с който Комисията иска Съдът да установи, че: 1. България не е изпълнила и продължава да не изпълнява задълженията си съгласно член 13, параграф 1, във връзка с приложение ХI към […]

SAFE HARBOUR OR PEARL HARBOUR?

  (Решение на Съда на ЕС по дело С-362/14, Schrems)   Катина Бончева[1] На 6 октомври 2015 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС, Съдът) постанови решение, с което показа на „Големия брат“, че за него няма място в личния живот на европейските граждани. СЕС сложи край на петнайсетгодишното действие на решението на Комисията от 26 […]