Category archives for Акцизи

ИЗПОЛЗВАНИЯТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ В ПРОЦЕСА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ АКЦИЗ

(Решение на Съда на ЕС по дело Биовет, С-306/14)   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване, отправено от българския Върховен административен съд (ВАС) по дело между Директора на Агенция „Митници“ и „Биовет“ АД („Биовет“) във връзка с до тълкуването на член 27, параграф 2, буква г) от Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за […]