Aбонаментна кампания – 2013 г.

· Новини
Author

Уважаеми читатели на списание Европейски правен преглед,

 

През 2013 г. екипът на списанието продължава да работи усилено, за да представи на все по-многобройните си читатели задълбочени и изчерпателни материали, свързани с правото на Европейския съюз. Вярваме, че годината ще е още по-успешна от първата година на списанието, а съвсем скоро очаквайте и петия пореден брой на ЕПП.

 

Имате възможност да направите/подновите абонамента си за 2013 г. при следните условия:

 

Цена на годишния абонамент – 55 лв. годишно (за 3 тома), за България или 43 € годишно (за 3 тома), за чужбина с включени пощенски разходи.

 

Заплащането на абонаментната цена се извършва чрез банков превод по следните банкови сметки при УниКредит Булбанк:

в лева

IBAN: BG45UNCR70001514428541 BIC UNCRBGSF

в евро

IBAN: BG63UNCR70001514456541 BIC UNCRBGSF

 

Необходими данни за абоната:

Име/наименование:

Адрес, на който да се получава списанието:

За контакт: телефон, факс, e-mail

Дата, на която е извършено плащането:

Забележка: (всяка информация, която е от полза за своевременната доставка на поредния брой от списанието)